Oya Çelik


Uzman (Klinik) Psikolog


Cinsel Terapist, Ergen ve Yetişkin


2005 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi, Uygulamalı (Klinik) Psikoloji alanında tamamlayarak uzmanlık ünvanını almıştır. 2008-2012 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı’nda halen birlikte çalışmakta olduğu Prof. Dr. Doğan Şahin’den Kişilik Bozuklukları ve Psikodinamik Psikoterapiler Eğitimi ve Süpervizyonunu tamamlamıştır. 2014 yılında  toplam 3 modül ve 96 saat süpervizyonu kapsayan ‘Cinsellik ve Cinsel Terapi Eğitimi’ni tamamlayarak Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği’nden (CETAD) mezun cinsel terapistler arasına katılmıştır.

Meslek hayatına Avrupa Birliği projesi kapsamında İstanbul Kayışdağı’nda ikamet eden göçmen ergen ve yetişkinlerle çalışarak başlamış, 2006-2009 yılları arasında İstanbul Tuzla Belediyesine bağlı Psikolojik Danışma Merkezinde çok çeşitli sorunlarla başvuran yetişkin danışanlarla bireysel psikoterapi çalışmaları ve psikolojik danışmanlık yapmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra iletişim becerileri, cinsellik, çocuk gelişimi, kişilik ve kişilik gelişimi, depresyon, kaygı gibi bir çok konuda halk seminerleri vermiştir. 2009 yılında öğrencilik yıllarında stajını yapmış olduğu İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı’nda kadrolu olarak çalışmaya başlamıştır. Burada kişilik bozuklukları ile bireysel ve grup psikoterapileri, cinsel işlev bozuklukları terapisi, vajinismus grup terapileri ve sanat psikoterapisi alanında çalışmalarını sürdürmektedir. Kişilik ve zeka testleri uygulamaları yapmakta ve bu alanda psikoloji öğrencilerine eğitimler vermektedir.

Oya Çelik, 10 yılı aşkın süredir farklı kurumlarda ruh sağlığı alanındaki stajyer öğrencilere ve alanda çalışan profesyonellere çeşitli seminer ve eğitimler vermiş; yanı sıra kişilik gelişimi, cinsellik, cinsel sağlık, cinsel işlev bozuklukları, kaygı bozuklukları ve depresyon gibi çeşitli konularda halk seminerleri vermiştir.

Oya Çelik yetişkin bireylerle çalışmakta; psikolojik şikayetlerin yanı sıra kendini tanıma ve farkındalık kazanma amaçlı da psikoterapi seansları yürütmektedir.  Cinsellik ve cinsel işlev bozuklukları, kişilik yapısı ve kişilik bozuklukları başta olmak üzere depresyon, kaygı, kişiler arası ilişki ve iletişim zorlukları, öfke ve stres gibi konularda çalışmaktadır.


Öğrenim Durumu

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Psikoloji, 2005

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Uygulamalı (Klinik) Psikoloji, 2014


Uyguladığı Psikoterapi Yaklaşım ve Teknikleri

 • Psikodinamik Psikoterapi
 • Cinsel İşlev Bozuklukları Terapisi

Aldığı Eğitimler

 • Psikodrama, İstanbul Psikodrama Derneği, 2016 – Devam
 • Cinsellik ve Cinsel Terapi Süpervizyonu (96 saat), Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) 2013 – 2014
 • Cinsellik ve Cinsel Terapi Eğitimi Modül 3, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD), 2013
 • Kişilik Bozuklukları, Psikodinamik Psikoterapiler Eğitimi ve Süpervizyonu, Prof. Dr. Doğan Şahin, 2008 – 2011
 • Tematik Algı Testi (TAT) Eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği (RPTD), 2009 – 2010
 • Rorschach Test Eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği (RPTD), 2007 – 2009
 • Psikodrama Deneyim Grubu, İstanbul Üniversitesi Istanbul Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Arşaluys Kayır, 2008
 • Dinamik Yönelimli Psikoterapi Eğitimi, Dinamik Psikoterapi Merkezi, Prof. Dr. Doğan Şahin, 2004 – 2006
 • Sanat Terapi Eğitim ve Deneyim Seminerleri, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 2005 – 2006
 • Cinsellik ve Cinsel Terapi Eğitimi Modül 1- 2, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği  (CETAD), 2005

Test Beceri ve Sertifikalar

 • Rorschach Testi
 • Tematik Algı Testi (TAT)
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
 • House Tree Person (HTP)
 • Nöropsikolojik Test Bataryası (BİLNOT)
 • Zeka Testleri (Cattell, Alexander, Porteus, Kent E.G.Y)

Projeler

 • 2007 – 2009, Türkiye’de Psikanalizin Sosyal Temsilleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü,  Yrd. Doç. Dr. Meltem Narter
 • 2007 – 2012, Psikomitoloji & Psikoterapi Çalışma Grubu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Prof. Dr. Bilgin Saydam

Makale, Yayın ve Bildiriler

 • Çelik, O. (2011). Kadınların ruhsal dünyasında mazoşizmin önemi, “kadınsı” mazoşizm ve frijidite ile ilişkisi (The significance of masochism in the mental life of women, feminine masochism and relationship with frigidity, Deutsch, H.), (Çeviri) Yansıtma Dergisi Sayı 15, Haziran.
 • Çelik, O. (2014). Kişilik Testleri, Psikoyaşam Dergisi, Hümanite Psikiyatri Tıp Merkezi Yayını, Sayı 1, Mayıs.
 • Celik, O., Buyukgok, D., Çıkrıkçılı, U., Ucar, S., Eren, N. (2017).  The effect of art group psychotherapy wıth photograph ın chronıc psychıatrıc dısorders: a pılot study, 25. European Congress of Psychiatry, EPA 2017, Floransa, İtalya.
 • Çelik, O. (2012). Bipolar bozukluk tanısı almış bir hastada narsisistik yapının Rorschach Testi ile değerlendirilmesi, II. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Çelik, O. (2015). Rorschach Testi Lerner Savunma Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması,  III. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Web Sitesi: oyacelik.com