Boşanmanın Çocuklar Üzerindeki Etkileri


Aslında sorulması gereken soru şu; ayrılmış anne-babanın çocukları mı daha mutsuz ve sorunlu olur, yoksa mutsuz bir evliliğin içinde kavganın ve gürültünün tam ortasında büyüyen çocuk mu?

Anne ve babanın ayrılmasının mutlak olduğu durumlarda her iki taraf da psikolojik, maddi ve soysal yönden sıkıntılar yaşayabilmektedir. Büyükler için bu krizler önceden tedbir almak suretiyle bir şekilde atlatılabilir. Ancak çocuklarda boşanma ve boşanmanın yarattığı etkilerde boşanmanın nedeni ve şekli belirleyici olabilir.

Boşanma öncesinde boşanma nedeniyle oluşabilecek krizleri önlemek amacıyla nelere dikkat edilmesi gerekenler

  • Boşanma sorununun nedeni bizatihi evliliğin kendisi mi yoksa tarafların kendilerine has sorunları mı?
  • Evliliği bitirmeden önce sorunları çözmek ve evliliği yürütmek için her yol denendi mi?
  • Boşanma kararı alınırken yakın ve uzak çevrenin etkilerinden sıyrılıp, kararı doğrudan kişinin kendisi mi aldı?
  • Evliliğin sonlandırılması sürecinde oluşabilecek krizler (çocuk ile anne-baba arasında, maddi sıkıntılar, sosyal sıkıntılar, duygusal boşluklar) için gerekli tedbirler alınarak, çocuklar dâhil psikolojik hazırlık yapıldı mı?

Çocuğa Boşanma ile İlgili Hangi Bilgiler Verilmeli?

Çocuğa boşanma ile ilgili olarak yaşına ve gelişimine uygun bir şekilde boşanmanın ne olduğu, boşanma sonrasında aile fertlerinin yaşamlarında ne gibi değişiklikler olacağı ve bu değişikliklerin çocuk üzerinde ne gibi etkilerinin olacağı anlatılmalıdır. Ayrıca çocuğun boşanma ile ilgili soracağı sorulara, gelecek ile ilgili kaygılarına, doğru ve yaşına uygun cevaplar vermek önemlidir. Tüm bu konuşmalar ve bilgiler verilirken asla çocuğun kendisini suçlu hissetmesine sebep olmamalı ve boşanmanın eşler arasındaki anlaşmazlık ve uyuşmazlıktan kaynaklandığının altı çizilmelidir. Ayrıca boşanma ile çocuğun ilişkilendirilebileceği cümleler kurmamaya dikkat edilmelidir.

Çocuğa boşanma ile ilgili bilgiler verirken aile büyüklerinden yardım alınmalı ve çocuğun kaygılarını önlemeye yönelik konuşmalarla işbirliği yapılmalıdır. Her iki tarafın da karşı tarafı suçlayıcı konuşmalar yapmamaları çok büyük önem taşımaktadır.

  • Boşanma olayında çocuk, boşanmanın tarafı ve tanığı olmamalıdır.
  • Boşanma nedeni ile çocuğun yaşadığı olumsuzlukları bertaraf etmek için lüzumsuz tavizler verilmemelidir.
  • Boşanmanın neden olduğu duygusal sıkıntılara, çocuğun tanık olmaması önemlidir. Çocuklar ileride karşılaşacakları duygusal sorunlarla baş etmeyi ebeveynlerden öğrenirler!
  • Çocuğu ilgilendiren konularda ebeveynler fikir ve davranış birliği içinde hareket etmelidirler.
  • Mal paylaşımı, nafaka gibi maddi konulardan çocuğun haberdar olması engellenmelidir.
  • Ebeveynlerden herhangi biri boşanmanın hemen ertesinde yeni ilişkiye başlamamalı, çocuğun boşanmayı kabul etmesi ve ikna olması beklenmelidir.

Bir cevap yazın