Çocukluk Çağı Depresyonu Nedir?


Çocuğun doğumu ile birlikte anne ile arasında bir bağ gelişir. Anne ile çocuk arasındaki bu bağ hem çok önemli, hem de çok güçlüdür. Bağ;anne ile çocuk arasındaki fiziksel temas, göz teması, işitsel temas ve karşılıklı olarak birbirlerine yaklaşımı ve etkileşimi ile oluşur. Anne – çocuk arasındaki bağın oluşmasıyla birlikte çocuğun dış dünyaya karşı güven duygusu gelişmektedir. Bu bağın sağlıklı bir şekilde oluşup gelişmediği ve gerçekleşmediği zamanlarda ise iletişim bozuklukları ve “Çocukluk Çağı Depresyonu” ortaya çıkabilmektedir.

Bebeklikten çocukluğa geçişle birlikte gelişen bilinç neticesinde çocuk üzüntü ve sevinçlerin hâkim olduğu duyguları da yaşamaya başlar. Duygudurum değişimleri normal seyrinden çıkıp okul, sosyal hayat, düşünce ve davranışlarda olumsuz yönde değişimlere neden oluyorsa Çocukluk Çağı Depresyonu’ndan söz edilebilir.

Çocukluk Çağı Depresyonu Belirtileri

 • Çocuğun sürekli olarak depresif gözükmesi (huysuzluk ve asabiyet artışı en önemli belirtidir)
 • Sosyal hayattan uzaklaşma, oyun oynamaya ilginin azalması
 • İştah kaybı, kilo almanın durması
 • Uyku problemlerinin ortaya çıkması, kalitesiz uyku veya anormal derecede uyuma
 • Aşırı hareketlilik veya aşırı durgunluk
 • Sürekli olarak kendini yorgun hissetme
 • Sürekli değersiz olduğundan veya kendisini kimsenin sevmediğinden bahsetme
 • Tutarsız düşünce yapısı
 • Öz kıyımdan söz etme ve sık sık ölümden bahsetme
 • Umutsuzluk, kaygı artışı, kendisini çaresiz hissetme
 • Ani duygusal patlamalar
 • Ani ağlama krizleri
 • Dikkatini toparlayamama ve bir işe odaklanamama
 • Okul yaşantısında ve notlarında düşme, derslerine karşı ilgisizlik
 • Okula gitme isteğinin azalması veya yok olması
 • Sebebi belirsiz ve tekrarlayan baş, karın ağrıları v.b.

Çocukluk Çağı Depresyonu’nun Sebepleri

Depresyonun birçok sebebi olabilir. Bu nedenle kesin bir tanının konulması oldukça zordur. Depresyon tanısının bir uzman hekim (çocuk ve ergen psikiyatristi, çocuk hekimi) tarafından konulması ve yine tedavinin bir uzman tarafından yapılması çok önemlidir. Çocukluk Çağı Depresyonu birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkmakla birlikte yapılan araştırmalar sonucu belirlenen sebepleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. Depresyonu uyarıcı veya sakinleştirici bir maddenin tetikleyebileceği gibi başka birçok sebepten de kaynaklanabilir.

Başlıca sebepler;

 • Anne babanın boşanmış olması
 • Aile içi çatışma ve kavgaların yoğun olarak yaşanması
 • Anne veya babanın ya da her ikisinin de psikolojik sorunlar yaşamaları
 • Başka bir semt veya şehre taşınma, çocuğun alıştığı sosyal çevreden ayrılması
 • Ailedeki bireylerden biri veya birkaçının ağır sağlık sorunlarının bulunması (kalp, tansiyon, kanser vb.)
 • Çocuğun cinsel, fiziksel ve ruhsal yönden istismarı
 • İlk doğumdan itibaren anne ile kurulması gereken bağın kurulamaması veya sağlıklı bir bağın oluşturulamaması
 • Çocuğun sevdiği birinin ölmesi
 • Anne ve babanın tutarsız davranışlar sergilemesi
 • Çocuğa uygulanan şiddet
 • Çocuğa ait olan hayvanın ölmesi

Çocukluk Çağı Depresyonu ve Psikoterapi

Çocukluk Çağı Depresyonu’ndan şüpheleniliyorsa bir uzmandan yardım alınmalıdır. Çünkü çocuklarda görülen depresyon tedavi edilmediğinde ileride çok daha ağır ve tedavisi çok zor olan psikiyatrik hastalıklara dönüşebilmektedir. Çocuklarda görülen depresyonlarda ilaç tedavisi zorunlu olmadıkça önerilmemektedir. Tedavide öncelikle psikoterapi tercih edilmektedir. Bilişsel davranışçı terapi ile hafif ve orta şiddette seyreden Çocukluk Çağı Depresyonu rahatlıkla tedavi edilebilmektedir. Fakat burada unutulmaması gereken konu, çocukların maruz kaldıkları depresyonun, yetişkinlere göre daha uzun sürelerde tedavi edilebildiğidir. Çocukluk Çağı Depresyonu ağır şiddette seyrediyorsa yine uzman gözetiminde psikoterapi ile birlikte ilaç tedavisi uygulanarak tedavisi gerçekleştirilebilir.


Bir cevap yazın