Çocukta Cinsel Kimlik Oluşumu


İnsanlarda cinsel kimlik oluşumu doğumla birlikte başlar. Kişinin kendisini belirli bir cinsiyete ait olarak kabul etmesi ve bütün davranışlarını ait olduğu cinsel kimlik grubuna uygun düzenlemesine cinsel kimlik denir. Cinsel kimliğin gelişiminde doğru ve doğal olanı, kişinin doğuştan var olan cinsel kimliğine uygun gelişim göstermesidir. Başka bir deyişle kız çocuğunun kendisini kız olarak, erkek çocuğun da kendisini erkek olarak algılaması, cinsel kimliğini kabullenmesi ve cinsel kimliğine uygun davranışlar sergilemesi istenir.

Cinsel Kimliğin Oluşumundaki Faktörler

Cinsel kimliğin oluşumundaki en önemli ve yadsınamayacak faktör vücudun biyolojik yapısıdır. Fakat burada gözden kaçırılmaması gereken diğer önemli konu, kişinin dünyaya kız veya erkek olarak gelmesi onun cinsel kimliğinin gelişimi için tek şart olduğudur. Cinsel kimliğin gelişiminde çevresel faktörlerin ve ailenin önemi çok fazladır. Çocuğun cinsel kimliğinin gelişimi için, çocuğa ait olduğu cinsel gruba uygun şekilde davranmak ve ait olduğu cinsel gruba uygun davranması için teşvik etmek çok önemlidir.

Çocuklarda rol model öncelikle anne ve babadır. Erkek çocuk farkında olmadan babayı taklit ederken, kız çocuk da yine farkında olmadan anneyi taklit eder. Çocuğun doğumundan itibaren ‘Oral Dönem’ başlar ve bu dönem yaklaşık olarak 1-1,5 yıl sürer. Bu dönem cinsel kimliğin oluşmaya ve belirginleşmeye başladığı dönemdir. Bu döneme dikkatle bakıldığında çocukta cinsel kimliğine uygun davranışlar gözlemlenebilir.

Oral dönemi, ‘Anal Dönem’ takip eder. Bu dönemde çocuk kız ya da erkek olduğunun farkındadır ve cinsiyeti ile ilgili sorulara rahatlıkla doğru cevaplar verir. Cinsiyet duygusu dört yaşında daha da belirgin bir hal alır. Bu dönemde aileye görev ve sorumluluklar düşmektedir. Çocuğun cinsel kimliği ile özdeşleştirebileceği bir anne ve babanın desteğine ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Kısaca anne ve babanın çocuklarının cinsel kimliğinin oluşumu ile en çok ilgilenmeleri gereken dönem 4 yaş sonrasıdır. İlgisiz bir babanın veya ailede rol model olacak bir erkeğin bulunmaması veya erkek çocuğun tamamı kadınlardan oluşun bir ailede yetişmesi, cinsel kimliği ile ilgili bocalamalara ve sağlıksız bir cinsel kimlik oluşumuna neden olabilir.

Anal dönemin sonunda ‘Fallik Dönem’e girilir. Bu dönemde çocuk belirgin olarak üreme organlarının ve cinsel kimliğinin farkına varır ve farklı cinsiyet kavramı gelişir. Bu sayılan dönemlerde anne ve baba tam olarak cinsel kimliklerine uygun tavır ve davranışlar sergilemeli ve cinsel kimliklerine uygun davranmalıdırlar. Böylece çocuk cinsel kimlikte kadın-erkek farkını daha iyi anlayabilecek ve kendi cinsel kimliğine uygun davranış sergilemeyi pekiştirecektir. Ayrıca yine bu dönemlerde özelikle çocuklardan, şaka ile bile olsa karşı cins gibi davranmaları istenmemelidir. Ayrıca erkek çocuklara övgü amaçlı bile olsa “kız gibi” veya kız çocukları “aynı erkek gibi” türünden iltifatlar, benzetmeler yapılmamalıdır.

Son olarak çocukların cinsel kimlik gelişimleri dikkatle takip edilmeli, karşı cins gibi davranan ve karşı cinse aitmiş gibi yapan çocuklar için tedbir alınmalı ve bir uzmandan yardım alınmalıdır.


Bir cevap yazın