Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ilk çocukluk yıllarında görülen bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığı yaşayan çocukların bir konuya veya herhangi bir şeye odaklanmaları ve dikkat süreleri diğer çocuklara oranla çok kısadır. Evde, okulda ve sosyal yaşantılarında herhangi bir konuya dikkatlerini toplamakta ve yoğunlaşmakta çok zorlanırlar. Çoğu zaman odaklanma sorunu nedeni ile yapmakta oldukları işten vazgeçerler. DEHB olan çocuklar ilgilerini çeken aksiyon temalı film veya bilgisayar oyunlarına odaklanabilirler. Bu durum ebeveynlerde ‘isterse yapar/yapıyor’ algısı oluşturur. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) yaşayan çocuklar yerlerinde duramama, aşırı hareketlilik, çok ve hızlı konuşma, plansız ve dağınık çalışma veya çalışamama, sonunu düşünmeden eyleme geçme ve tehlikeyi öngörememe durumlarıyla diğer çocuklardan ayrılırlar.

Belirtileri

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu(DEHB)’nun belirtileri üç temel evreden oluşur.

Dikkat Eksikliği: Belirli bir konuya, işe, derse veya oyuna yoğunlaşmakta, dikkatlerini toplamakta çok zorlanırlar ve dikkatleri kolayca dağılabilir. Bu nedenle yaptıkları işi, oyunu, ders çalışmayı kolayca yarım bırakıp başka bir işe veya oyuna başlayabilirler. Kendisiyle konuşuyorken dinlemiyormuş gibi görünebilir, ders ve görevlerini yapmakta zorlanır, yoğun zihinsel faaliyetleri yapmaktan kaçınırlar.
Aşırı Hareketlilik: DEHB olan çocuklar sürekli hareket halindedir. Elleri, ayakları sürekli hareket eder. Bir yerde uzun süre oturamaz, gereksiz olarak sağa sola koşuştururlar. Sürekli olarak evdeki eşyaların tepesine çıkmaya çalışır, sakin bir şekilde arkadaşlarıyla oyun oynayamazlar, sürekli olarak konuşurlar.
Dürtüsellik (İmpulsivite): Okulda veya sosyal hayatta duydukları soru tamamlanmadan cevap verme, cevap verme sırasını bekleyememe, sınıftaki diğer arkadaşlarının sözünü kesme, oyunlara sonradan dahil olmaya çalışma, arkadaşlarını itme, düşürme ve çekme gibi eylemleri sonunu düşünmeden yaparlar.

DEHB Tipleri

Dikkat eksikliğinin önde olduğu tip: Aşırı hareket ve impulsivite yoktur.
İmpulsivite ve Aşırı Hareketliliğin Ön Planda Olduğu Tip: Aşırı hareket ve dürtüsellik çok belirgin olarak görülür.
Birleşik Tip: En çok görülen DEHB tipidir. Aşırı hareketlilik, impulsivite ve dikkat eksikliği bir arada görülür.
Tanılama

DEHB’den bahsedilebilmesi için belirtilerin yedi yaşından önce görülmesi, özellikle okul ve ev ortamında gözlemlenmesi, sürekli olması ve çocuğun günlük yaşamını etkileyecek düzeyde olması gerekir. Okul öncesi çocuklarda tanı konulması çok zordur. Bu nedenle DEHB’den şüphelenildiğinde mutlaka profesyonel yardım almak gerekir.

DEHB Kalıtsal mıdır?

Bazı araştırmalar kalıtsal yönü bulunan bir rahatsızlık olduğunu işaret etmektedir. Ebeveynlerden birinde görülmüş ise çocukta görülme riski %50-60 oranında artmaktadır. Ancak bu oran artışı kalıtsal mı yoksa hiperaktif ebeveynelerin çocuklarına yaklaşım biçiminden mi kaynaklandığı henüz klinisyenler arasında tartışılmaktadır.

DEHB’nda Psikoterapi

DEHB’de en önemli etken ailenin tutumu ve erken teşhis ile profesyonel yardım almaktır. Tedavi ilaç ile birlikte “Bilişsel Davranışçı Terapi” uygulamalarını da kapsar. Ayrıca ‘Oyun Terapisi’ ve aile eğitimi sağaltımın en önemli ayağını oluşturmaktadır. Psikoterapi aile ile birlikte yürütülür ve ailenin de mutlaka terapinin bir parçası olması gerekir. Çünkü ebeveynlerin başa çıkamayacağı durumlar için bilgi ve eğitim almaları, çocuğun sağaltımında büyük önem taşımaktadır.


Bir cevap yazın