Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)


Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu; odaklanamama, aşırı hareketlilik, davranışları kontrol edememe veya bunların kombinasyonunu içeren bir bozukluktur. Bu problemlerin DEHB tanısı alabilmesi için bu kişinin yaşı ve gelişiminin normal seyrinden farklı olması gerekir.

Nedenleri

DEHB genelde çocuklukta başlar fakat yetişkinlikte de devam edebilir. Çocuklarda en yaygın teşhis edilen davranış bozukluğudur. Erkeklerde kızlara oranla daha sık DEHB teşhis edilir.

DEHB’nin nedenleri net olarak belli değildir. Genler ve çevresel faktörler bu durumun gelişmesinde birlikte rol oynar. Görüntüleme çalışmaları DEHB’si olan çocukların beyinlerinin, DEHB’si olmayan çocuklardan farklı olduğunu gösteriyor.

Belirtileri

DEHB’nin belirtileri üç gruba ayrılır:

 • Odaklanamama (Dikkatsizlik)
 • Aşırı hareketlilik (Hiperaktivite)
 • Davranışları kontrol edememe (Dürtüsellik)

Genelde DEHB bozukluğu olan bazı kişiler dikkatsizlik belirtilerine sahipken bazılarında dürtüsellik ve hiperaktivite görülür. Farklı semptomlara sahip kişiler de vardır.Dikkatsizlik bulguları olanlarda bazen Dikkat Eksikliği Bozukluğu olduğu söylenir.Onlar daha az yıkıcı olma eğilimindedir ve büyük olasılıkla DEHB tanısı almazlar.

Dikkat Eksikliği Belirtileri

 • Detaylara dikkatini verememe ve okul ödevlerinde dikkatsizlik yapma
 • Görevler veya oyun esnasında dikkatini korumakta güçlük
 • Doğrudan konuşulduğunda dinlemiyormuş gibi görünme
 • Yönergelere uymama ve okul ödevlerini,görevlerini,günlük işlerini bitirememe
 • Görevleri ve aktiviteleri düzenlemede sorunlar yaşama
 • Sürekli zihinsel çaba gerektiren görevleri sevmeme ve kaçınma(okul ödevleri gibi)
 • Sık sık aktivite ve görevler için gerekli oyuncakları ,kitapları,kalemleri veya araçları kaybetme
 • Dikkatin kolay dağılması
 • Günlük aktivitelerin sıklıkla unutulması

Hiperaktivite Belirtileri

 • Otururken el veya ayaklarını kıpırdatma,kıvırma
 • Oturması beklendiğinde yerinden kalkma
 • Uygunsuz durumlarda koşma veya tırmanma
 • Sessiz oynamak veya çalışmakla ilgili sorunlar
 • Fazla konuşma
 • Sıklıkla” hareket halindeyken “,motorla sürülüyormuş gibi davranır

Dürtüsellik Belirtileri

 • Soruların cevabını tamamlanmasını beklemeden verme
 • Sıra beklemede zorlanma
 • Başkalarının konuşmalarını veya oyunlarını yarıda kesme,izinsiz müdahil olma

İngilizce aslından çeviren

Zeynep Canbaş


Orijinal Metin

https://www.mentalhealth.gov/what-to-look-for/behavioral-disorders/adhd

Erişim tarihi: 7 Temmuz 2019


 

Bir cevap yazın