Doç. Dr. Elif Çelebi


Klinik Psikolog


Ergen ve Yetişkin


Elif Çelebi Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinde lisans eğitiminden sonra klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Amerika’da tamamladı. New York’ta bulunan Rochester Üniversitesi Psikiyatri Bölümünde 12 ay tam zamanlı klinik psikoloji doktora eğitimi sırasında farklı psikoterapi yaklaşımları üzerine uzmanlaştı. Post doktora uzmanlık eğitimini yine Rochester Üniversitesi hastanesi pediatri kliniğinde Aile Terapisi alanında uzmanlaşarak tamamladı.

Aldığı psikoterapi eğitimleri arasında Diyalektik Davranış Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme – Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Motivasyonel Görüşme, Medikal Terapi yaklaşımları ile Aile Terapisi ve Mindfulness gibi yaklaşımlar bulunmaktadır.

2003 yılından beri üniversiteler, hastaneler ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde yetişkin ve ergenlerle kaygı sorunları, depresyon, aile ve ilişki sorunları, borderline kişilik bozukluğu ve travma konularında çalışmaktadır.

Klinik çalışmalarına paralel olarak İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde tam zamanlı öğretim üyesidir. Verdiği dersler arasında “Klinik Psikolojiye Giriş, Mindfulness (Farkındalık) temelli psikoterapi yaklaşımları, Anormal Psikolojisi, Psikoterapi Kuramları” dersleri bulunmaktadır.


Eğitim

1999 Lisans Psikoloji & Sosyoloji Boğaziçi Üniversitesi
2003 Yüksek Lisans Klinik Psikoloji Ball State Üniversitesi, ABD
2008 Doktora Danışmanlık Psikolojisi Missouri Üniversitesi, ABD
2007 – 2008 Doktora Öncesi Klinik Uygulaması Klinik Psikoloji Rochester Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, New York, ABD (APA Akreditasyonlu)
2009 – 2009 Doktora Sonrası Uzmanlığı Aile Terapisi Rochester Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, New York, ABD (APA Akreditasyonlu)

Akademik Deneyim

2009 Doç. Dr. Psikoloji Bölümü İstanbul Şehir Üniversitesi
2013 Misafir Araştırmacı The European Research Center on Migration&Ethnic Relations (ERCOMER) Utrecht Üniversitesi, Hollanda

Psikoterapi Eğitimleri

Yıl Eğitim Alanı Yer Eğitimci
2003 Üniversite öğrencilerinde madde kullanımına yönelik psikoeğitim programı Ball State Üniversitesi, Sağlık Merkezi, ABD programı
2005 Kadına yönelik şiddet eğitimi Missouri Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, ABD
2006 Motivasyonel görüşme yöntemleri Missouri Üniversitesi, ABD
2008 Mindfulness temelli stres azaltma programı (MBSR) 8 Hafta

Doktora sonrası Aile Terapisi uzmanlığı (1 yıl)

University of Missouri Health
CenterRochester Üniversitesi Tıp Fakültesi, New York, ABD
Lynn Rossy
2009 Kuşaklararası Medikal Aile Terapisi Rochester Üniversitesi, ABD Susan H. McDaniel
2014 Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi

Somatik deneyimleme giriş eğitimi

Satir Enstitüsü

Bilgi Üniversitesi

Sibel Erenel

Didem Çaylak

2015 Diyalektik davranış terapisi, (DBT- Intensive) 1 hafta Behavioral Tech, Seattle
2016 Diyalektik davranış terapisi, (DBT- Intensive) 2 hafta

EMDR I. Düzey eğitimi

Behavioral Tech,
İstanbulDavranış Bilimleri Enstitüsü
Tony DuBose, Andre Ivanoff, Heidi Heard
2017 Teacher Training Retreat Level 1
(TTR1)7 day free style Vipassana course10-day Vipassana course
Bangor University, Center for Mindfulness Research and Practice

Karakaya Retreat, Antalya

Dhamma Dvara, Triebel, Germany

Elaine Young, Bethan Roberts

Jeff Oliver

2018 Disosiyatif Kimlik Bozukluğu tedavi yaklaşımları

OKB tedavisinde maruz bırakma ve tepkiyi önleme

OKB tedavisinde Kognitif Terapi

EMDR Migren protokolü ve EMDR Fibromiyalji Protokolü uygulama ve müdahale

10-Day Vipassana Course

10-Day Intensive Mindfulness Meditation Retreat

Unified Mindfulness Teacher Training, Foundations

Depresyon tedavisinde Kognitif Terapi

Kaygı bozukluklarında Kognitif Terapi

CBT İstanbul, Kognitif Terapi workshop sertifika programı

CBT İstanbul, Kognitif Terapi workshop sertifika programı

Davranış Bilimleri Enstitüsü

Dhamma Mahavana/North Fork, California

Vipassana Support International, California

Unified Mindfulness

CBT İstanbul, Kognitif Terapi workshop sertifika programı

CBT İstanbul, Kognitif Terapi workshop sertifika programı

Medaim Yanık

Emel Stroup

Emel Stroup

Emre Konuk Zeynep Zat

Shinzen Young

Johanna Ray

Emel Stroup

Emel Stroup


Verilen Dersler

 • PSY 262 Kişilik
 • PSY 322 Klinik Psikolojiye Giriş
 • PSY 540 Psikoterapi Kuramları
 • PSY 533 Tanısal görüşme ve teknikleri
 • PSY 544 Diyalektik Davranış Terapisi
 • PSY 563 Diyalektik Davranış Terapisi Süpervizyonu
 • PSY 560 Farkındalık temelli Psikoterapi Yaklaşımları

Konuşma ve Etkinlikler

 • “Diyalektik Davranış Terapisine genel bakış” Diyalektik Davranış Terapisi Sempozyumu, 4 Mayıs 2018
 • Gündelik hayatta Farkındalık, 2. PDR Günleri, İstanbul Şehir Üniversitesi, 11 Mayıs 2018
 • “The science of mindfulness”, Ibn Haldun University, 14 Mart 2018
 • “The psychology of Mindfulness” for the Psychology Club at Istanbul Sehir University, 7 Mayıs 2018
 • Farkındalık temelli stres azaltma programı (Mindfulness based stress reduction, MBSR) – 8 hafta, İstanbul Şehir Üniversitesi, Nisan 2018

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Aylin Armağan (2013). Obez kadınlarda benlik saygısının beden imgesi üzerindeki etkisinde biçimleyici değişkenlerin etkisi. Okan Üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı, Klinik-Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans Programı.

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SSCI)

 • Beitman, B. D., Coleman, S. L. & Celebi, E. (2009). Weird coincidences commonly occur. Psychiatric Annals, 265-270. DOI: 10.3928/00485713-20090421-03.
 • Flores, L. Y., Robitschek, C., Celebi, E., Andersen, C., & Hoang, U. (2010). Social cognitive influences on Mexican Americans’ career choices across Holland’s themes. Journal of Vocational Psychology, 76, 198-210. DOI: 10.1016/j.jvb.2009.11.002.
 • Mallinckrodt, B., Soth McNett, A. M., Çelebi, E., Birks, K. M., Tsai, C. L., & Williams, B. E. (2013). Cognitive primes for attachment security can increase cultural empathy, but also interact negatively with attachment anxiety. Journal of Social and Clinical Psychology, 32 (10), 1013-1039. DOI: 10.1521/jscp.2013.32.10.1013.
 • Çelebi, E., Verkuyten, M., Köse, T., & Maliepaard, M. (2014). Out-group trust and conflict understandings: the perspective of Turks and Kurds in Turkey. International Journal of Intercultural Relations, 40, 64-75. DOI: 10.1016/j.ijintrel.2014.02.002.
 • Çelebi, E., Verkuyten, M., & Smyrnioti, N. (2015). Support for Kurdish language rights in Turkey: the roles of ethnic group, group identifications, contact and intergroup perceptions. Ethnic and Racial Studies, 39, 1034 – 1051. DOI: 10.1080/01419870.2015.1103881.
 • Bagci, S. C., & Çelebi, E. (2017). Cross-group friendships and outgroup attitudes among Turkish-Kurdish ethnic groups: Does perceived interethnic conflict moderate the friendship-attitude link? Journal of Applied Social Psychology, 47, 59-73. DOI:10.1111/jasp.12413.
 • Bagci, S. C. & Çelebi, E. (2017). Are your cross-ethnic friends ethnic and/or national group identifiers? The role of own and perceived cross-ethnic friend’s identities on outgroup attitudes and multiculturalism. European Journal of Social Psychology. DOI: 10.1002/ejsp.2278.
 • Bagci, S. C., Çelebi, E. & Karaköse, S. (2017). Discrimination towards ethnic minorities: How does it relate to majority group members’ outgroup attitudes and support for multiculturalism. Social Justice Research, 30, 1-22. DOI: 10.1007/s11211-017-0281-6.
 • Çelebi, E., Verkuyten, M., & Bagci, S. C. (2017). Social identification, discrimination and mental and physical health among Syrian refugees: The moderating role of identity motives. European Journal of Social Psychology. DOI: 10.1002/ejsp.2299.
 • Smeekes, A., Verkuyten, M., Çelebi, E., Acartürk, C., & Onkun, S. (2017). Social identity continuity and mental health among Syrian refugees in Turkey. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 1-8. DOI: 10.1007/s00127-017-1424-7.
 • Bagci, S. C. & Çelebi, E. (2018). Etnik ve ulusal kimlikler ile dışgrup tutumları ilişkisinde çatışma algısı ve dışgruba sorumluluk yükleme. [Ethnic and national identities: Links to outgroup attitudes via attribution of responsibility and perceived interethnic conflict]. Türk Psikoloji Dergisi.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan diğer makaleler

 • Burgoyne, S., Placier, P., Thomas, M., Welch, S., Ruffin, C., Flores, L.Y., Celebi, E., Azizan-Gardner, N., & Miller, M. (2007). Interactive theatre and self-efficacy. New Directions in Teaching and Learning, 111, 21-26. DOI: 10.1002/tl.282

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan basılan bildirileri

 • Çelebi, E., Ak, F., Orphali, K., Aydın, R., & Mohsen, A. (2016). Predictors of well-being and quality of life among Syrian refugees in Turkey: perception of discrimination, intergroup relations, maintenance of groups and social support. Presented at the International Positive Psychology Conference, Istanbul, Turkey.
 • Çelebi, E. (2016, May). Syrian refugees in Turkey: The role of identification and perceived discrimination on depression, life satisfaction, and health. Invited for a presentation at the “Transit, Flight and Asylum in Europe. Scientific Reports from Turkey, Hungary, Poland, and Germany” IIIrd International PhD-Colloquium of the Friedrich-Ebert-Stiftung in Lipsia (Leipzig) Germany.
 • Çelebi, E. (2015, July). Multiple group membership, identity motives, and well-being among Syrian refugees. Poster presented at the Annual Convention of the International Society of Political Psychology, Warsaw, Poland.
 • Çelebi, E. (2015, July). Narratives of identity and psychological well-being: The case of international students in Turkey. Poster presented at the meeting of the European Congress of Psychology, Milan, Italy.
 • Çelebi, E. (2014, July). The conflict frames, ingroup projection, and evaluation of outgroups. Poster presented at the International Society of Political Psychology Conference, Rome, Italy.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Beitman, B. D., Çelebi, E., & Coleman, S. L. (2009). Synchronicity and healing. In Monti, D &
 • Beitman, BD, Integrative Psychiatry. New York: Oxford University Press.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Bagci, S. C., & Çelebi, E. (2017). Gruplararası temas ve çatışma ile dışgrup tutumlar ve çokkültürlülüğe destek ilişkisinde algılanan tehdit ve gruplararası kaygının aracı rolü. [Effects of intergroup contact and conflict on attitudes and multiculturalism: The mediating role of intergroup threat and anxiety] Türk Psikoloji Yazıları, 20, 3-18.
 • Çelebi, E. & Acar, Y. G. (2017). Toplum, kimlik ve siyaset: sosyal psikolojik yaklaşımlar özel sayısı önsöz, Türk Psikoloji Yazıları, 20, 1-2.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Bagci, S. C. & Çelebi, E. (Temmuz 2016). Türk ve Kürt gruplarda gruplararası arkadaşlıklar ve dışgrup tutumları: Algılanan çatışmanın düzenleyici etkisi. 19. Türk Psikoloji Derneği Konferansı’nda sunulmuş sözlü sempozyum bildirisi, İzmir, Türkiye.

Diğer Yayınlar

 • Celebi, E., & Rosales, R. (2008). Culture. In Encyclopedia of Counseling. Sage Publications.
 • Flores, L. Y., Mendoza, M. M., & Celebi, E. (2008). Multicultural career assessment models. In Encyclopedia of Counseling. Sage Publications.
 • Çelebi, E. (2012). Sosyal medyada Van depremi: Normal günde terörist, depremde vatandaş. Altüst.
 • Çelebi, E. (2014). Açık yaralarımızın hikayesi. Amargi, 34.
 • Çelebi, E., Havlioğlu, D., & Kayaalp, E. (2014). Sınır bilgisi: Siyasal iktidar, toplumsal mekan ve kadına yönelik şiddet. Ayizi Yayınevi.
 • Çelebi, E. (2016). Siyaset psikolojisinde kültürel yaklaşımlar. Ö. D. Gümüş (Ed.). Siyaset Psikolojisi içinde (213-238). Nobel Yayınları.
 • Çelebi, E., Acar, Y. G. (2017). Toplum, kimlik ve siyaset: sosyal psikolojik yaklaşımlar özel sayısı önsöz. Türk Psikologlar Derneği.

Doç. Dr. Elif Çelebi hakkında yazılmış tavsiye ve yorumlar için aşağıdaki bağlantıya tıklayın!

Tavsiye ve yorumlar


Doç. Dr. Elif Çelebi Hakkında Basında Çıkan Haberler