Dr. Ayşe Kaya Göktepe


Klinik Psikolog


Ergen, Yetişkin, Çift ve Aile


2011 yılında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden fakülte ikinciliği derecesiyle mezun olmuştur. Ayrıca Ekonomi bölümünü de yan dal (minor) olarak tamamlamıştır. Lisans tez çalışmasını “The Relationship between Depression and Religiosity: An Empirical Research on Turkish Adolescents who are in the Last Grade in High School”  konusunda yazmıştır.

2011-2013 yılları arasında danışmanlık merkezi, rehabilitasyon merkezi ve etüt merkezi olmak üzere üç farklı kurumda psikolog olarak çalışmıştır. 2013 ve 2016 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi&NPİstanbul Beyin Hastanesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Klinik hastalar üzerinde yapılan çalışmaların yanı sıra çeşitli psikososyal projelerde görev alarak araştırma çalışmalarına katılmıştır.

2014 yılı güz döneminde “Dışavurumcu Sanat Terapinin Üniversite Öğrencilerinde Akış Durumu ve Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisi” konulu uzmanlık tezini yazarak Üsküdar Üniversitesi SBE Klinik Psikoloji ana bilim dalından mezun olmuş ve Uzman Klinik Psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır.

2018 yılında Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Din Psikolojisi Bilim Dalı doktora programından mezun olmuştur. Ayşe Kaya Göktepe, hâlen farklı internet sitelerinde ve dergilerde psikoloji içerikli köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca çeşitli proje çalışmalarına devam etmekte olup, seminer ve kitap çalışmalarını sürdürmektedir.

Şu an İstanbul Şehir Üniversitesi’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olan Dr. Ayşe Kaya Göktepe, Bursa doğumlu olup evli ve bir çocuk sahibidir.


Öğrenim Durumu

Lisans

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Psikoloji, 2011 (Fakülte 2.si)

Yüksek Lisans

Üsküdar Üniversitesi, Klinik Psikoloji, 2014

Doktora

Marmara Üniversitesi, Din Psikolojisi, 2018


Uyguladığı Psikoterapi Yaklaşımları ve Teknikleri

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Terapisi,

Çözüm Odaklı Terapi

Şema Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Pozitif Psikoterapi

Müzik Terapi

Sistemik Aile Danışmanlığı


Aldığı Eğitimler

EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Terapisi, I. Düzey Eğitimi, EMDR Derneği, 14-15-16-17 Eylül, 2017, İstanbul.

Gebeliğe ve İlişkili Durumlar İçin EMDR Terapisi, EMDR Derneği, 24 Şubat 2018, İstanbul.

Psikodrama, Temel Aşama, İstanbul Psikodrama Enstitüsü (IPI), İstanbul, Nisan, 2017 (halen devam ediyor)

Pozitif Psikoterapi Temel Eğitim, (Dr. Ivan Kirillov), Wiesbaden Pozitif Psikoterapi Enstitüsü, Kasım 2017. (halen devam ediyor)

Şema Terapi:

I. OTURUM (Şema Terapi Temel Teknikler – 1), (Dr. Alp KARAOSMANOĞLU), Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, 27-28 Şubat 2016, İstanbul.

II. OTURUM (Şema Terapi Uygulamalarına Giriş, Detaylı Tedavi Stratejileri) (Dr. Alp KARAOSMANOĞLU), Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, 26-27 Mart 2016, İstanbul

III. OTURUM (Şema Terapinin Bordeline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Uygulanması

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (Uzm. Psk. Nevin DÖLEK), Ruh Sağlığı Derneği, 15 Mayıs 2015, İstanbul.

Kognitif/Bilişsel Terapi:

 • Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme Becerileri (Dr. Kl. Psk. Emel Stroup), workshop, CBTistanbul, 20-21 Eylül 2014, İstanbul.
 • Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması (Dr. Kl. Psk. Emel Stroup),       workshop, CBTistanbul, 8-9 Kasım 2014, İstanbul.
 • Kognitif Terapi İlkeleri ve Anksiyete Tedavisinde Uygulanması (Dr. Kl. Psk. Emel Stroup),        workshop, CBTistanbul, 17-18 Ocak 2015, İstanbul.
 • Kognitif Terapi İlkeleri ve Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) Tedavisinde Uygulanması (Dr. Psk. Emel Stroup),  workshop, CBTistanbul, 21-22 Şubat 2015, İstanbul.

Müzik Terapi ve Sanat Terapi Eğitimleri:

 • Psikiyatri Atölyeleri, Müzik Terapi Atölyesi, (Danny LUNDMARK) İstanbul Tıp Fakültesi, 13- 14 Aralık,2014, İstanbul.
 • Yaratıcı Sanatlar Terapisi: Müzik Terapisi, (Uzm. Psk. Nilgün TÜRKCAN) Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), İstanbul, 9 – 10 Mayıs 2014.
 • Sanat Terapi – II dersi, Uzm. Banu Muratlı, 30 saat Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2014-2015 Bahar Dönemi, İstanbul.
 • Müzik Terapi – II dersi, (60 saat), Yrd. Doç. Dr. Oruç Güvenç, Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2014-2015-2016 Bahar Dönemi, İstanbul.
 • Sanat Terapi – I dersi, Uzm. Banu Muratlı, (28 saat), Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2014-2015 Güz Dönemi, İstanbul.
 • Müzik Terapi – I dersi, (54 saat), Yrd. Doç. Dr. Oruç Güvenç, Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2014-2015-2016 Güz Dönemi, İstanbul.
 • Sanat Eserlerinde Analiz ve Yorumlama- I dersi, Yrd. Doç. Şenay İ. Kayır Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2013-2014 Güz Dönemi, İstanbul.
 • Sanat Eserlerinde Analiz ve Yorumlama- II dersi, Yrd. Doç. Şenay İ. Kayır, Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2013-2014 Bahar Dönemi, İstanbul.

Aile Danışmanlığı Eğitimi, CİSEAD (Cinsel Sağlık, Evlilik ve Aile Danışmanlığı Derneği), Ankara, 4 -14 Şubat 2012.

Kişilik Örüntülerinde Travmanın Etkileri, Travma ve Yas, Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü, BAÇTE, 20 Ağustos 2016, İstanbul.

Psikolojik İlk Yardım ve TSSB Eğitimi, (Dr. Mert AKCANBAŞ), KimPsikoloji, 30-31 Temmuz 2016, İstanbul.

Sınav Kaygısı ve Stres, (Uzm. Psk. Orhan GÜMÜŞEL), sertifika eğitim programı, Üsküdar Üniversitesi,  İstanbul, Haziran 2013.

Temel Kuantum Düşünce Teknikleri, Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği, Online Sertifika Programı, 2012.

Psikolojik Test Eğitimleri:

 • MMPI (Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri ) Ergen Ve Yetişkin Kişilik Testi,
 • TAT Projektif Ergen Ve Yetişkin Kişilik Ve Algı Testi,
 • CAT Projektif Kişilik Testi,
 • Louisa Düss Projektif Kişilik Testi,
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (Agte) Gelişim Testi,
 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi,
 • Cattell 2-A Ve 3-A Zeka Testi,
 • Alexander Zeka Testi,
 • Bender Gestalt Algı Testi,
 • Benton Görsel Algı Testi,
 • Standardize Mini Mental Hafıza Testi,
 • Porteus Labirentleri Çocuk Ve Yetişkin Zeka Testi,
 • Good Enough Zeka Testi,
 • Draw A Person (Bana Bir İnsan Çiz), Kişilik Testi,
 • Gessell Gelişim Testi,
 • Frostig Okul Olgunluk ve Seviye Tespit Testi,
 • Peabody Konuşma Bozukluğu ve Sözel Performans Değerlendirme Testi,
 • WAIS, Ergen ve Yetişkin Zekâ testi. Mavi Martı Danışmanlık Merkezi, İstanbul, 2012.

Verdiği Eğitim ve Seminerler

 • “Müzikterapi Seni Çağırıyor”, 31 Mart-17 Mayıs 2017, 56 saat, Sadece Psikoloji Danışmanlık Merkezi, İstanbul (müzik terapi grubu)
 • “Eğitmenler için İnteraktif Kişisel Gelişim ve Farkındalık Eğitimi”, Sakarya Belediyesi, 23-26 Ocak 2017, Sakarya, (kurumsal eğitim)
 • “Tükenmişlik Sendromu; İş Hayatında, Evlilikte ve Ailede Nasıl Başa Çıkarız?” Hazar Derneği,10 Aralık 2016, İstanbul  (seminer)
 • “Sanat Terapi; Duygusal Yüklerden Kurtulma ve Stres Yönetimi”, Hazar Derneği, 3 Aralık 2016, İstanbul (seminer)
 • “Yaşarken İnsan; Din, Psikoloji ve Hayat Üzerine” Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 9 Mayıs 2016 (panel)
 • “Sanat Terapi”, Bahçelievler Belediyesi 18 Nisan, 2016, İstanbul (seminer)
 • “Sanat Terapi ile Duygusal Yüklerden Arınmak”, Zeytinburnu Belediyesi AKDEM, 2 Mart 2016, İstanbul (seminer)
 • “Ergenlerde Duygusal Farkındalık ve Öfke Kontrolü”, Fatih AİHL, 17 Şubat, 2016, İstanbul (seminer)
 • Duyguları Fark Etme ve İfade Etme Psikoeğitim Grubu, Üsküdar Üniversitesi, Mart-Haziran, 2015, İstanbul (grup terapi)
 • Psikoloji Kulübü Oku-yorum Atölyesi, Üsküdar Üniversitesi, Şubat-Nisan, 2015, İstanbul (okuma atölyesi)
 • Ergoterapi içinde Hayatın Ritimlerini Öğrenmek konulu Müzikterapi (12 oturum), Gençlik Projeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üsküdar Üniversitesi. Müzik Terapi Modülü, Eğitmen, 2014-2015, İstanbul. (müzikterapi grubu)
 • Kadınlarda Depresyon & Erkeklerde Agresyon, Kronik Hastalıklarda Aile Danışmanlığı, 4. Dönem Aile Danışmanlığı Sertifika    Programı, 15 Kasım 2014, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul (ders)
 • Bireyin Kendini Tanıması: Hisleri ve Duyguları Tanıması Bireyin Kendini Tanıması: Değerlerini Tanıması, 4. Dönem Aile Danışmanlığı Sertifika Programı, Üsküdar Üniversitesi, 2 Kasım 2014, İstanbul (ders)
 • “Benliğim ne kadar benim?” konulu Sanat Terapi (6 oturum), Üsküdar Üniversitesi, 2013-2014 eğitim Yılı Bahar Dönemi, İstanbul (sanat terapi grubu)

Yazdığı Kitaplar ve Akademik Yayınlar

 • Kaya-Göktepe, A. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Dinî İçerikli Müzik Terapinin Duygu Durumu, Kaygı ve Algılanan Stres Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Din ve Felsefe Araştırmaları Dergisi. 1 (1) (makale)
 • Kaya-Göktepe, A. (2018). Çocuklarla Manevî Danışmanlık ve Çocukların Manevî İhtiyaçlarına Yönelik Bir Araştırma: Türkiye Örneği. Manevî Danışmanlık ve Rehberlik Teori ve Uygulama Alanları- 2, (Ed. Ali AYTEN), İstanbul: DEM. (baskıda) (Kitap Bölümü)
 • Kaya-Göktepe, A. (2017). Yaşlılara Yönelik Manevî Danışmanlık ve Rehberlikte Yeni Bir Model Önerisi: “Hayat Ağacı Modeli”. Manevî Danışmanlık ve Rehberlik Teori ve Uygulama Alanları, (Ed. Ali AYTEN), İstanbul: DEM. s. 233-273. ISBN: 9786054036769  (Kitap Bölümü)
 • Kaya-Göktepe, A. (2015). Sanat Terapi, İstanbul: Nesil, ISBN:9786051627960 (Kitap)
 • Kaya-Göktepe, A. (2016) Tükenmişlik Sendromu, İstanbul:Nesil, ISBN: 9786051830766 (Kitap)
 • Metin B., A. Kaya-Göktepe, K. B. Sütçübaşı, E. Serin, C. Taş ve N. Tarhan (2017). EEG findings during flow state. The Journal of Neurobehavioral Sciences. 4(2), 42-57 Doi : 10.5455/JNBS.1496152464. (makale)
 • Kaya-Göktepe A., N. G. Yıldız ve B. Metin (2015). The Effect of Task Engagement on Flow State with QEEG. MUNICH NEUROPHYSIOLOGY CONFERENCESEPT 9-13, 2015Annual Joint Meeting of ECNS / ISNIP / ISBET, 102-102. (Yayın No:1669316) (Sözlü Bildiri)
 • Kaya-Göktepe A. ve N. G. Yıldız (2015). The Effect of Expressive Art Therapy on Flow State and Psychological Well-Being. The 14th European Congress of Psychology, 1736-1738. (Yayın No:1666840) (Poster)
 • Uysal V., A. Kaya-Göktepe, S. Karagöz ve M. İlerisoy (2017). Dinî Başa Çıkma ile Umut, Hayat Memnuniyeti ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki ve Etkileşim Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.52 139-160 DOI: 10.15370/maruifd.333535  (makale)
 • Kaya-Göktepe A., S. Karagöz ve S. Balci (2016). Psikolojik Dayanıklılık, Dini Başa Çıkma ve Sağlık Davranışları İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi. 28-29-30 Nisan, 2016.s. 62-63. (Sözlü bildiri)
 • Kaya-Göktepe A. ve N. G. Yıldız (2016). Müzikterapinin Aleksitimi Üzerindeki Etkisi: Türk Lise Öğrencileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma. 19. Ulusal Psikoloji Kongresi 5-7 Eylül, 2016. s.146 (Poster)

Katıldığı Projeler

 • Ergoterapi içinde Hayatın Ritimlerini Öğrenmek, Gençlik Projeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üsküdar Üniversitesi. Müzik Terapi Modülü, Eğitmen, 2014-2015, İstanbul.
 • Kanıta-Dayalı Mentörlük Eğitimi Projesi, Gençlik Projeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üsküdar Üniversitesi. Sanatla Etkileşim Grubu, Grup Koordinatörü, 2014-2015, İstanbul.
 • Türkiye’de Dinî & Manevî Danışmanlık ve Rehberlik, Değerler Eğitimi Merkezi (DEM), Modül Yazarı, 2016 -2018, İstanbul.

Klinik Psikolog Dr. Ayşe Kaya Göktepe hakkında yazılmış tavsiye ve yorumları okumak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Tavsiye ve yorumlar