3-5 Yaş Çocuk Psikolojisi

3-5 Yaş Çocuk Psikolojisi
3 - 5 Yaş Çocuk Psikolojisi Bebeklikten ziyade çocukluk diye adlandırılan bu dönem Freud'un Psikoseksüel Kişilik Kuramına göre "anal" dönemin sonu ile "fallik" dönemin tümünü içermektedir. Erik Erikson'ın çocuk gelişimini 8 döneme ayırdığı Psikososyal Kişilik Gelişim Kuramına göre de "özerkliğe karşı kuşku/utanç" evresinin sonuna denk düşerken; aslında "girişkenliğe karşı suçluluk" evresinin de tamamını kapsamaktadır. Şimdi bu 2 farklı kuram ışığında ...