Tükenmişlik Sendromu (Burnout) Nedir?

Tükenmişlik Sendromu (Burnout) Nedir?
Burnout Sendromu Nedir? Aşırı yorgunluk (fiziksel ve duygusal), isteksizlik, halsizlik, düşük verimlilik, yıpranmışlık, duyarsızlaşma, duygusal çöküş ve bedensel yakınmalar olarak görülebilir. Tükenmişlik Sendromu Kimlerde Görülür? Yoğun ve stresli bir iş ortamında çalışıyorsanız Sürekli kişilerle muhatap olunması gereken sosyal içerikli hizmet sektöründe çalışıyorsanız İş yükü fazla işlerde çalışıyorsanız Emeğinizin karşılığını alamadığınızı düşündüğü...