(A)normal

(A)normal
(A)Normal Normal-anormal ayırımının yapılması psikoloji alanında çalışan biz uzmanların sürekli karşısına çıkan bir durum. Özellikle son elli yıldır bu kavramlar tartışılmaya ve konuşulmaya başlandı. İnsan davranışlarının normalliği söz konusu olduğunda da bu ayrım çok daha fazla önem kazanıyor. Peki nedir bu normal? Nedir Bu Normal? Normal-anormal ayırımı çoğu birey için kesin sınırlarla çizilmiştir. Aslında psikoloji alanında normal ve anorm...