Pedagog ile Psikolog Arasındaki Farklar

Pedagog ile Psikolog Arasındaki Farklar
Pedagog ile Psikolog Arasındaki Farklar Pedagog ile Psikolog arasındaki farkları anlayabilmek için öncelikle her iki meslek grubunun da eğitim aldığı okullara ve okul sonrası faaliyet alanlarına bakmak gerekir. Pedagog Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı eğitim kurumlarında 1982 yılında çıkarılan bir kanunla eğitim fakültelerinin “Pedagoji” bölümleri kapatılmış ve bu bölümün yerine “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik" bölümleri açılarak bura...