Gençlerde Flört Şiddeti


Sağlıksız ilişkiler erken başlayabilir ve ömür boyu sürebilir. Gençler genellikle birbirlerine karşı alaycı bir dille konuşmak, isim takmak gibi şeyleri ilişkinin normal pir parçası olarak düşünür. Aslında bu davranışlar taciz edici olabilir ve şiddetin daha ciddi bir kısmı haline gelebilir.

Flört Şiddeti Nedir?

Flört şiddeti fiziksel, cinsel, psikolojik ya da duygusal olarak, saldırı da dahil gencin flört ettiği kişi tarafından tacize maruz kalması olarak tanımlanır. Bu durum gencin hem şu anki partneri hem de eski partneri ile arasında birebir ya da elektronik ortamda yani yüz yüze gelmeden de oluşabilir. Flört şiddeti birçok farklı kavram olarak tanımlanmıştır. Aşağıda flört şiddetine birkaç örnek verilmiştir;

 • İlişkide çirkin sözler kullanmak
 • Partnerle aşırı samimiyet şiddeti
 • İlişki şiddeti
 • Flört şiddeti
 • Aile içi istismar
 • Aile içi şiddet

Genç flört şiddeti ciddi, uzun ve kısa süreli etkileri ile yaygındır. Birçok genç ailelerine ve arkadaşlarına söylemekten korktukları için bunu bildirmez. 2015 Ulusal Davranış Riskleri Araştırması’na göre (ABD) lise çağındaki kızların son 12 ay içinde flört halindeki partneri tarafından fiziksel şiddete maruz kalma oranı yaklaşık %12, erkeklerin cinsel şiddete maruz kalma oranı ise %16 olarak rapor edilmiş. Lise çağındaki erkeklerin % 7’sinden fazlası partnerinden fiziksel şiddet ve yaklaşık %5’i de cinsel şiddete maruz kaldığını bildirmiş.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC, 2011) Raporu’na* göre tanıdıkları kişilerden cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalmış ya da yakın bir partneri tarafından tacize uğramış mağdurlar arasında bulunan kadınların yaklaşık % 23’ü, erkeklerinse % 14’ü bu partner tarafından bu durumu ilk olarak 18 yaşından önce yaşamıştır.

*Kann, L., McManus, T., Harris. W. A., et al. (2016). Youth Risk Behavior Surveillance – United States, 2015. MMWR, 65(6).

Gençlerde flört şiddetinin sonuçları nelerdir?

Gençler duygusal olarak geliştikçe, ilişkilerde yaşadıkları deneyimler onları daha ağır etkiler. İlişkilerde sağlıklı davranışlar ise gençlerin duygusal gelişimini pozitif yönde etkiler. Sağlıksız, istismara dayalı ya da şiddet içerikli ilişkilerin gelişme çağında olan bir ergen üzerinde kısa süreli ve uzun süreli olumsuz etkileri olabilir.

Flört şiddeti deneyimlemiş gençlerin deneyimlemeyenlere göre yaşama olasılığı daha yüksek olanlar:

 • Depresyon ve anksiyete belirtileri
 • Tütün, uyuşturucu ve alkol kullanımı gibi davranışlara yönelme
 • Antisosyal davranışlar
 • İntihar düşünceleri

Üstelik lise çağındaki gençler flört şiddetine maruz kalma konusunda lise hayatları boyunca daha büyük risk taşırlar.

Flört şiddetinin nedenleri?

Gençler, akranlarından, yetişkinlerden ve medyadan ilişkilerde nasıl davranacakları konusunda mesajlar alırlar. Genellikle bütün bu örnekler ilişkilerdeki bu şiddetin normal olduğunu öne sürer ama şiddet asla kabul edilemez.

Şiddet belirli risk faktörleriyle bağlantılıdır. Sağlıksız ilişkilere girme riski yüksek olan gençler:

 • Flört şiddetinin kabul edilebilir olduğuna inananlar
 • Depresif, kaygılı veya diğer travma semptomlarına sahip olanlar
 • Akranlarına yönelik saldırgan veya diğer agresif davranışları sergileyenler
 • Uyuşurucu ya da diğer yasal olmayan maddeler kullananlar
 • Erken cinsel eylemde bulunan ve birden çok cinsel partner edinenler
 • Partneri ile çekişmeli olanlar
 • Ev içinde şiddete şahit olan veya bizzat yaşayanlar

Partnerinizle iletişim kurmak, öfke ve kıskançlık gibi rahatsız edici duyguların kontrol edip yönetebilmek ve başkalarına karşı saygılı hareket etmek, sağlıklı ve şiddet içermeyen ilişkileri sürdürmek için birkaç yoldur. İlişkilerdeki şiddet gençlerin, ailelerin, kurumların ve toplumun etkili önleme stratejilerini uygulanması ve birlikte çalışması durumunda önlenebilir.


İngilizce aslından çeviren:

Hacire Nur Yıldız


Orijinal Metin: https://www.cdc.gov/ViolencePrevention/intimatepartnerviolence/teen_dating_violence.html

Erişim Tarihi: 22/12/2018


Bir cevap yazın