Hipnoz Nedir?


Hipnoz uyku ile uyanıklık arası, yapay uyku halidir. Hipnoz ilk çıktığı yıllarda sihirbazlık gösterisi olarak görülse de 19. yy. sonlarından itibaren psikolojide ve bilimdeki yerini almıştır. Hipnoz ruh ile beden arasındaki ilişkinin zayıflaması-gevşemesi ile ortaya çıkar.

Hipnozun Gerçekleştirilmesi

Hipnoz edilecek kişinin öncelikle rahat ve stressiz olması önemlidir. Hipnoz edilecek kişi çeşitli yöntemlerle (ışık, ses, nesne, telkin vb.) hipnoz edilir. Kişi önce kendisinde bir ağırlık hisseder. Sonrasında ağırlık hissinin ardından iradenin kırılması, hareketsizlik ve bir uyuşukluk hali gelir. Bunlar olurken kişinin bilinci kapanmaya, etraf silikleşmeye ve gözleri kararmaya başlar. Bir süre sonra kişi tamamen dış dünyayla bağlantısını koparır ve bilinci üzerindeki etkisini kaybeder. Sonrasında kontrol tamamen hipnozu yapan kişidedir. Hipnoz olabilmenin en önemli kuralı, kişinin hipnozu yapacak olan kişiye inanmasıdır.

Derecelerine Göre Hipnoz

Hafif Trans: Hipnozun yapılmaya başlandığı ilk anlarda yaşanır. Sersemlik hali ile birlikte hafif bir gevşeklik hissedilir. Gözler kapalıdır ve göz kapaklarında titremeler meydana gelebilir. Zihinsel faaliyetlerde yavaşlama, kollarda ve bacaklarda hareket kısıtlılığı ve fiziksel hareketlerde azalma başlar. Tüm bunlar meydana gelirken kişinin bilinci yerindedir.

Orta Trans: Bu safhada hipnoz açıkça görülür. Kişi hipnozu yapanın sesine odaklanır.

Derin ve Tam Trans: Hipnozun son ve en kuvvetli safhasıdır. Bu evrede hipnoz olan kişi, trans bozulmadan gözlerini açabilir. Fakat gözler ve bakışlar donuktur. Çevresinde meydana gelen olayları duymaz, görmez ve etkilenmez. Hipnozu yapan kişinin aldırmış olduğu pozisyonu hiç bozmaz. Bu safhada danışan üzerinde her türlü test rahatlıkla yapılabilir.

Kimler Hipnoz Olabilir?

Hipnoz olabilmenin temel şartı hipnozu uygulayan kişiye inanmak ve verilen telkinlere tüm dikkati ile yoğunlaşabilmektir. Hayal gücü kuvvetli ve zeki kişilerin hipnoza girmeleri daha çabuk ve hızlı olmaktadır. Özellikle iyi eğitimli kişiler, askerler, disipline edilmiş kişiler, hemşireler ve öğrenciler çok kolay hipnoz olabilmektedir.

Küçük çocuklar (5-6 yaş ve altı) ve yaşlılar (genel olarak 70 yaş ve üzeri) hipnoz olmakta zorlanmakta veya olamamaktadır. Ayrıca konsantrasyon bozukluğu bulunanlar, hayal gücü zayıf olanlar, hipnoza inanmayanlar, olmak istemeyenler ve hipnoz olmaktan korkanlar hipnoz olamazlar.

Hipnozun Kullanıldığı Alanlar

Tıp: Hipnoz özellikle psikiyatride, cerrahi müdahale, anestezi, cildiye, nöroloji ve kadın doğum bölümlerinde kullanılmaktadır. Psikiyatri alanında anksiyete bozuklukları, histeri, astım, uyku bozukluklarında, fobilerin tedavisinde, sigara, uyuşturucu ve alkol bağımlılıklarında, stres ve kilo problemleri gibi sağlık sorunlarının tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır.

Eğitim: Özellikle öğrencilerin konsantrasyon ve özgüven problemlerini gidermek, hafıza güçlendirmek, ders çalışma konusundaki sıkıntıların giderilmesinde ve stresle baş etmek için hipnoz başarı ile kullanılmakta, konusunda uzman kişilerce yapıldığında başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Hukuk ve Emniyet Hizmetlerinde: Henüz ülkemizde kullanılmasa da Amerika’da suçluların yakalanması, olay mağdur ve tanıklarının gördüklerini hatırlamalarını sağlamak için kullanılmaktadır.


Bir cevap yazın