İlişkilerin Katili; Sahtelik


“İki kişi, bir anda, karşılıklı; aynı anda, bulduklarını -ve ötekinin de bulduğunu; bulduğunu anladığını- anlıyorlar. Bir şey oluşuyor o zaman: o iki kişiden (sanki) ayrı, farklı; onlara bağlı olmayan, hatta onların elinde olmayan bir şey: ayrı, farklı varlığı olan, kendi yolunu da artık (sanki) onlara aldırmadan yürüyecek bir şey  -bir ilişki…”

Oruç Aruoba,İle,s.48

İyi bir ilişki için gerekli olan sadece iki sağlıklı insandır. Sağlıklı olmak derken, kişilerin birbirlerine açık olabildikleri, eş duyum yapabildikleri, birbirlerinin ihtiyaçlarını görebildikleri ve en önemlisi belki de ‘kendi’ olabildikleri, ilişki içinde de sere serpe yaşadıkları bir yaşantıdır. Çiftlerin birbirlerine görev tanımı yaptıkları, çeşitli sorumlulukları yükledikleri bir yaşantı değil zaten çiftlerin birbirleri için ne yapması gerektiğini bildiği bir yaşantıdır sağlıklı ilişki. Bunun için gerekli olan şeylerden birisi de ilişkide çiftlerin ‘kendisi’ olabilmesidir. Kişinin kendi olabildiği yerde çiftler birbirlerini fark edecek, tanımaya çalışacak, eş duyum yapabilecek ve partnerine iyi gelebilecek ve onun hatrının gözetilebildiği şeyleri yapma hissini spontan olarak duyacaklardır.

Kendi olabilmek derken, bununla ilgili olarak bir diğer konu da, kendini açabilmektir. İnsanlar, birbirlerini dinlemeden konuşmaya eğilim taşıyabilirler. Birbirlerini dinlememeleri bir yana birbirlerine soru da sormayabilirler. Yüzeysel konuşmalar, birbirini dinlemeden, partnerin ruh halini anlamadan ve ortamın havasını iyi analiz edemeden konuşmak uzun zaman süren ilişkilerde de görülebilir. Bu ilişki için zararlı bir şeydir. Çünkü, ilişkideki bağlar bu samimi sohbetlerle yakınlığın oluştuğu ve çiftlerin birbirlerine eş duyum yapabildikleri aralıkta daha da güçlenir. Bu bağlar, çiftlerin aynı bir dans gibi uyum içerisinde birbirlerinin adımlarını da takip ederek, müziğin de ritmini kaçırmadan senkronize bir şekilde ilişkiyi yaşantılamalarını ve bu ilişkiden doyum alabilmelerini sağlar.

Partnerlerle yapılan sohbet genellikle kişilerin kendilerini ilginç gösteren şeylerle dolu olan, asıl kendine, duygularına ve ruh haline dair az bir bilgi içeren yüzeysel bir sohbet olarak yapılagelmektedir. Etkili bir sohbet, kendini açabilme, karşı tarafla da ilgilenilen ve karşı tarafın da dinlenildiği beceri isteyen bir sanattır. Bu sanat, içinde açık uçlu olan soruların sorulduğu bazı özellikleri de barındırır. Örneğin partnerine: ‘öfkeli misin?’ sorusunun sorulduğunda alınan cevap farklıdır, ‘öfkeli görünüyorsun…ne oldu?’ diye sormak farklı bir cevabı getirir. Birincisinde, kapalı uçlu bir soru vardır ve cevabı evet ya da hayırdır. Tek bir cevapla geçiştirilir. Fakat açık uçlu bir soru derin bir yanıt gerektirir ve partnerin hem ruh halini anlamaya hem de çiftlerin arasındaki yakınlığın güçlenmesini sağlar. Bu açılmadan sonra, etkili bir sohbette bulunan, dinlenildiğini hissettirme önemlidir. Bu da, partnerin anlattıklarını kendi sözcükleriyle tekrar ona yinelemek partnerde anlaşıldığı hissini doğurabilir.

Duygusal olarak uzaklığın bulunduğu, bağların güçlü olmadığı, çiftlerin kendi olamadıkları ve doyum bulamadıkları bir ilişki yapısında yaşamak çiftler için sıkıntı verici olmaktadır. Doğal, akıcı ve sereserpe olunabilen bir ilişki ise keyif alınan bir yapıdır ve çiftler içinde yaşarken doyum alabilmektedirler. Hatta bu yapının içinde çiftler bazı zamanlarda kaybolabilir. İlişkide çiftler birbirlerine kendilerini oldukları gibi göstermedikçe de ilişki tam olarak kurulamaz.


Ayşenur Bayraktar
Klinik Psikolog


Bir cevap yazın