Psikolog Kimdir?


Merhaba.

Bu yazıda sizlere psikoloğun kim olduğundan, hangi işleri yaptığı ve hangi profesyonel becerilere sahip olması gerektiğinden bahsedeceğim. Psikolog; bazıları için insan mimarı, bazılarına göre konuşarak tedavi eden kişi, bazıları içinse önemsiz iş yapıp çok para kazanan meslek mensubu. Ancak tam olarak hiçbiri değil!

Psikolog; üniversitelerin 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olmuş kişidir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde1 ise psikolog “ruh bilimci” olarak tanımlanmıştır. Türkiye’deki üniversitelerin psikoloji lisans programlarında öğretilenler temel psikoloji bilgisini kapsar ve henüz pratiğe yönelik uygulamalar kısıtlıdır. Elbette ruh sağlığı gibi karmaşık bir alanda çalışmak, insan düşüncesini kavramak ve psikoterapi yapmak çok daha fazla eğitimi, pratik yapmayı, deneyim kazanmayı ve etik ilkeleri benimsemeyi gerektirir. Bu sebeple yeni mezun bir psikoloğun bu niteliklere tam anlamıyla sahip olduğu tartışmalı bir konudur. Ancak psikoloji disiplininin ülkemizde ve dünyada kabul edilen otoriteleri tarafından verilen eğitimler yeni başlayan psikologlar için son derece önemlidir. Bu eğitimlerle üniversitelerde kazanılmış olan temel bilgilerin üzerine tıpkı bir mimarın binasını inşa ettiği gibi psikolog da bilgisini inşa eder. Bu eğitimlerde spesifik bilgiler öğrenir, insanın ruhsal dünyasını kavraması kolaylaşır ve psikolojik/psikiyatrik vak’alara tıbbi olmayan müdahale teknikleri öğrenilir. Çeşitli kreş, bakım evi, anaokulu ve psikiyatri hastanelerinde staj yapmış olması da bir psikolog için önemli kriterlerden biri olarak düşünülebilir.

Aynı zamanda lisans öğrenimine ek olarak uzman bir süpervizör eşliğinde terapi becerileri öğrenip klinik deneyim kazanmış olmalıdır. Bunun yanı sıra nitelikli bir yüksek lisans programını başarıyla bitirmesi ve uzmanlık derecesi alması bir psikolog için nispeten yeterli sayılabilir.

Psikolog Ne İş Yapar

Psikolog insan davranışlarıyla ilgilenir ve bu davranışların önemsendiği her türlü iş pozisyonunda görev alabilir. Hastane veya kliniklerde psikoterapist olarak, aile danışmanlığı merkezlerinde aile danışmanı2 olarak,

Psikolog öğrendiği nitelikli bilgileri geliştirerek daha işlevsel hale getirmesi ile yükümlüdür. Bunun sebebi hassas bir konuda çalışma yürütmesinden ötürüdür. Etik ve gizlilik prensipleri

1http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts (erişim tarihi: 28/12/2017)

2Aile Danışmanlığı sertifika programını tamamlamış olmalıdır.


Orhan Dünya
Psikolog


Bir cevap yazın