Merhaba.

Bu yazıda sizlere psikoloğun kim olduğundan, hangi işleri yaptığı ve hangi profesyonel becerilere sahip olması gerektiğinden bahsedeceğim. Psikolog; bazıları için insan mimarı, bazılarına göre konuşarak tedavi eden kişi, bazıları içinse önemsiz iş yapıp çok para kazanan meslek mensubu. Ancak tam olarak hiçbiri değil!

Psikolog; üniversitelerin 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olmuş kişidir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde1 ise psikolog “ruh bilimci” olarak tanımlanmıştır. Türkiye’deki üniversitelerin psikoloji lisans programlarında öğretilenler temel psikoloji bilgisini kapsar ve henüz pratiğe yönelik uygulamalar kısıtlıdır. Elbette ruh sağlığı gibi karmaşık bir alanda çalışmak, insan düşüncesini kavramak ve psikoterapi yapmak çok daha fazla eğitimi, pratik yapmayı, deneyim kazanmayı ve etik ilkeleri benimsemeyi gerektirir. Bu sebeple yeni mezun bir psikoloğun bu niteliklere tam anlamıyla sahip olduğu tartışmalı bir konudur.

Psikoloji Eğitimi

Psikoloji disiplininin ülkemizde ve dünyada kabul edilen otoriteleri tarafından verilen eğitimler yeni başlayan psikologlar için son derece önemlidir. Bu eğitimlerle üniversitelerde kazanılmış olan temel bilgilerin üzerine tıpkı bir mimarın binasını inşa ettiği gibi psikolog da bilgisini inşa eder. Bu eğitimlerde spesifik bilgiler öğrenir, insanın ruhsal dünyasını kavraması kolaylaşır ve psikolojik/psikiyatrik vak’alara tıbbi olmayan müdahale teknikleri öğrenilir. Çeşitli kreş, bakım evi, anaokulu ve psikiyatri hastanelerinde staj yapmış olması da bir psikolog için önemli kriterlerden biri olarak düşünülebilir.

Aynı zamanda lisans öğrenimine ek olarak uzman bir süpervizör eşliğinde terapi becerileri öğrenip klinik deneyim kazanmış olmalıdır. Bunun yanı sıra nitelikli bir yüksek lisans programını başarıyla bitirmesi ve uzmanlık derecesi alması bir psikolog için nispeten yeterli sayılabilir.

Psikoloğun Görev Alanları

Psikolog insan davranışlarıyla ilgilenir ve davranışların önemsendiği her türlü iş pozisyonunda görev alabilir. Hastane veya kliniklerde psikoterapist olarak, aile danışmanlığı merkezlerinde aile danışmanı2 olarak, özel eğitim merkezleri, anaokulu ve ilkokullarda okul psikoloğu olarak çalışabilir. Aynı zamanda şirketlerin insan kaynakları bölümünde işe alım ve çalışan memnuniyeti süreçlerine katkıda bulunabilir. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının sosyal birimlerinde destekleyici çalışmalar yürütebilir. Ayrıca dikkat ve algı süreçlerinin ölçüldüğü psikoteknik merkezleri de çalışma alanlarından biridir.

Psikolog öğrendiği nitelikli bilgileri geliştirerek daha işlevsel hale getirmesi ile yükümlüdür. Bunun sebebi hassas bir konuda çalışma yürütmesinden ötürüdür. Etik ve gizlilik prensiplerini gözeterek başvuran kişilere maksimum fayda sağlamaya çalışır.

Orhan Dünya | Psikolog

1ttp://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts (erişim tarihi: 28/12/2017)

2Aile Danışmanlığı sertifika programını tamamlamış olmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir