Psikolojik İlk Yardım


Psikolojik ilk yardım, travma ile ilişkili stres ile başa çıkmalarına yardım etmek için her yaştan insana uygulanabilen bir müdahale yöntemidir. Travmatik bir olay yaşayan herkesin anksiyete sorunu gibi bir mental sağlık problemi geliştirmesi beklenmez.

Bir acil durum sonrası insanlar birçok farklı tepki verebilir. Bazen sıkıntılara verilen bu tepkiler ile beraber işlevsel başa çıkma mekanizmaları sayesinde işler yolunda gidebilir. İhtiyaç duyulduğunda, “psikolojik ilk yardım” insanlara olaya verdikleri tepkiler ile başa çıkmada ve iyileşmelerinde yardımcı olabilir.

Psikolojik ilk yardımın hedefleri; şefkatli bir şekilde insan ilişkisi kurmak, güven duygusunu arttırmak, hayatta kalan ve hala şaşkın bir halde olan insanları sakinleştirmek, kurtulan insanların ihtiyaçlarını dile getirmelerini sağlamak, kurtulan kişiler ile ilişkileri desteklemek için iletişim içinde olmak, kurtarılma bilgilerini sağlamak ve hayatta kalan bireyleri güçlendirmektir.

Eğitimli profesyoneller insanlara reaksiyonlarından kurtulmada yardımcı olabilirler. İnsanlar psikolojik ilk yardım konusunda yüz yüze veya online 6 saat interaktif eğitim alarak psikolojik ilk yardım konusunda eğitilebilirler. Ayrıca konuyla ilgili destek sağlayabilecek bir mobil uygulama da mevcut.

Psikolojik ilk yardım uygulayıcıları, bu modeli öğrencilere, çalışanlara, aile üyelerine yardımcı olabilmek için okullara getiriyor. Psikolojik ilk yardım, eğitimini almış herkes tarafından uygulanabilir. Psikolojik ilk yardım uygulamaları ani duruma verilen tepkileri azaltır ve insanların korku ve travma duygularıyla başa çıkmalarına yardım eder.

Acil durum okulda olsa da olmasa da, okul toplumun önemli ve merkezi bir bölümünü oluşturuyor. Psikolojik ilk yardım, eğer güvenlik açısından bir sıkıntı yoksa direkt olarak olay sonrası veya sırasında uygulandığında en iyi etkiye sahip.

Psikolojik ilk yardım ayrıca daha fazla yardıma ihtiyacı olan insanları belirleyebilir, böylece uzun vadede potansiyel psikolojik problemlerin oluşumunu azaltır.

Psikolojik ilk yardımı kullanması için eğitilmiş kişiler öğrencilere, aile üyelerine, okul çalışanlarına ve topluluk üyelerine yardım edebilirler. Okulların çalışanlarına psikolojik ilk yardım eğitimi verilebilir çünkü, psikolojik ilk yardım psikoterapi veya akıl sağlığı müdahalesi değildir. Toplum acil yardım ekibi eğitimli üyeleri veya akıl sağlığı profesyonelleri de ayrıca psikolojik ilk yardıma katkı sağlayabilirler. Okullar için ekstra eğitim kaynakları internet üzerinden bulunabilir.

Bütün çocuklar güvenli bir yerde yaşayabilmeli ve ihtiyaçları olan desteği sağlayabilen kaliteli okullarda okuyabilmeli. Psikolojik ilk yardım gibi çapraz ajans, kapsamlı yaklaşımlar çocukların, ailelerin ve toplumun kalanının emniyet ve güvenliğini destekler.


İngilizce aslından çeviren

Merve Nur İşçi


Orijinal Metin

  • Koch, C., Psychological First Aid Kit. 17 Şubat 2020 tarihinde https://www.mentalhealth.org/blog/2014/psychological-first-aid-kit adresinden erişildi.

Bir cevap yazın