Sosyal Fobi Nedir?


İnsan mutlu olabilmek ve doyum verici bir hayat yaşayabilmek için kendisiyle, diğer insanlarla ve dünyayla iyi ilişkiler geliştirmelidir. İnsan sosyal bir varlıktır. Bu yüzden diğer insanlarla uygun şekilde iletişime girmek, kendini ifade etmek ve karşıdakini dinlemek onun en temel ihtiyaçlarındandır. Ancak bazı insanlar diğer insanların arasında kendilerini rahat hissedemez, iyi ifade edemez ve insanların olduğu ortamlardan uzaklaşmak isterler. İste bu sırada ruhsal bozukluklar içinde en yaygın olan sosyal fobi işin içine girer.

Sosyal fobi; utanmaktan, küçük düşmekten, sosyal ortamlarda başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmekten yoğun şekilde korkma ve korkulan durumlardan kaçınma eğilimi ile tanımlanabilecek yaygın bir anksiyete (kaygı, bunaltı) bozukluğudur.

Ayrıntılı şekilde açıklayacak olursak; sosyal fobi, sosyal ortamlarda bulunmayla ilgili olarak duyulan yoğun kaygı durumudur. Sosyal fobisi bulunan insanlar tanımadık insanlarla karşılaşılan yada insanların gözünün üzerinde olabileceği (seminer salonları, restauranlar, v.b.) ortamlarda küçük düşeceği ve utanç duyacağını düşünürler ve bu ortamlarda yoğun kaygı semptomları yaşarlar. Sosyal kaygıyı hissetmemek ve dolayısıyla kaygının sebep olabileceği semptomlardan kaçınmak için bu gibi ortamlara girmekten çekinirler. Aslında bu korkularının anlamsız olduğunu düşünebilir ancak kaygıyı yaşamaktan da kendisini alamaz. Korku duyulan sosyal ortamla karşılaşma bireyde hemen her zaman anksiyete uyandırır ve dolayısıyla anksiyete semptomları kendisini gösterebilir (kalp ritminde artış, nefes alış verişinde hızlanma, eller ve ayaklarda titreme/üşüme, yüzde kızarıklık v.b.).

Sosyal fobide 3 önemli noktanın altını çizmek gerekir;

  1. Sosyal fobi ruhsal bozukluklar içinde en yaygın olanlardan biridir.
  2. Utangaçlıktan daha aşırı bir durumdur ve neden olduğu sonuçlar bakımından tahmin edilenden daha ciddi bir bozukluktur.
  3. Sosyal fobi yaşayanların sadece küçük bir bölümü psikoterapiye başvurmaktadır.

Sosyal fobi hangi durumlarda ortaya çıkar?

En çok kaygı yaratan durumlar bir toplantıda konuşma yapmak, dinleyicilere bir sunum yapmak gibi resmi etkileşimlerdir.
Partiye, toplantılara gitme, tanıdık olmayanlarla toplantılara katılma gibi resmi olmayan konuşma ve etkileşimler ikinci sırada yer almaktadır.
Üçüncü kategoride itiraz etme, bir malı iade etme, ısrarlı satıcıların baskısına direnç gösterme gibi girişken etkileşimlerin gerektiği durumlar yer almaktadır.
Dördüncü düzeyde sosyal kaygı yaratan durumlar ise başkalarının gözü önünde çalışmak, yemek yemek ya da yazmak gibi durumlardır.
Sosyal fobi genelde ergenlik döneminde başlar. Çünkü ergenlik, büyüme ve olgunlaşmayla ilgili en yoğun değişimlerin yaşandığı bir gelişme dönemidir. Bu değişmeler kişiyi “insanlar benim hakkımda düşünüyorlar”, “benim hakkımda konuşuyorlar”, “herkes bakıyor” demeye başlar.

Sosyal fobi kadınlarda erkeklere nazaran daha fazla görülür. Çünkü kadınlar başkalarının düşünce ve değerlendirmelerini abartma eğilimindedirler. Erkeklere göre daha düşük öz güvene sahipler.

Türk toplumunda sosyal ortamlarda çekingen tutumlara sahip olma yaygın bir durum olarak göze çarpabilir. Ancak her çekingen tutum sosyal fobiyi işaret etmez. Sosyal fobinin tanı olarak ifade edilebilmesi için yukarıda sayılan tanı kriterlerinin karşılanması gerekir.

Sosyal Fobinin Belirtileri

Fizyolojik Belirtiler

Yüz kızarması, yutkunamama, kalp çarpıntısı, terleme, baş dönmesi, bulantı ve titreme, kasların gerilmesi, boğazın kuruması, midede yanma ve nefes almada güçlük yaygın olarak görülür. Göz teması kuramama da bunlara ektir.

Bilişsel Belirtiler

Sosyal durumlarla ilgili işlevsel olmayan olumsuz düşünceler, aptalca görüneceği korkusu, düşüncelerde dağınıklık, olumsuz değerlendirilme endişesi taşıyan düşünceler, performansta yetersizlik düşüncesi, kendisine yönelik hoşnutsuzluk düşünceleri olarak ortaya çıkar.

Davranışsal Belirtiler

Sosyal ortamlardan kaçınma, dona kalma, sesin cılızlaşması veya kaybolması, göz kontağı kurmama gibi davranışlardır.

Sosyal Fobi ve Psikoterapi

Sosyal Fobi tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Sosyal Fobide ilaç tedavisi ve psikoterapi uygulanır. Hastanın durumuna göre bazen tek başına psikoterapi, bazen ilaç tedavisi uygulansa da genelde her ikisinin beraber uygulanmasında başarı daha yüksektir.

Sosyal Fobide en sık uygulanan terapi şekli Bilişsel ve Davranışçı Terapidir. Bilişsel terapide kaygı duyguları ve bu kaygıya karşı oluşan bedensel tepkileri tanıma, kaygı doğuran durumlardaki düşüncelerin ne olduğunu anlama, bunlara karşı başa çıkma stratejileri geliştirme gibi aşamalar vardır. Davranışsal terapide ise model olma, yakınmaların üstüne gitme, belirtileri daha net algılayabilmesi için rol oynama, gevşeme eğitimi, sosyal beceri eğitimi gibi her hastada farklı uygulanabilecek yöntemler vardır. Ayrıca aile ve grup terapisi de uygulanabilir.

Sosyal fobi toplumda oldukça sık rastlanan bir hastalıktır. Eğer yukarıda bahsedilen durumları yaşıyor ve tüm çabalarınıza rağmen başetmede güçlük çekiyorsanız profesyonel yardım almak için bir uzmana danışınız.


Dilber Demir Baydar
Psikolog


Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.