Süpervizyon ve Staj


Mona Psikoloji, geçmişten gelen birikimini ve deneyimini hizmet alan danışanlarına veya kurumlara daha nitelikli ve profesyonel hizmet sunmak için kullanır. Klinik psikoloji ile ilgili güncel teorilerle birlikte bilimsel yaklaşımları da takip eder. Bu yaklaşımları klinikte eş zamanlı olarak kullanır ve uygular. Etik değerlerle birlikte bazı kurumsal prensipleri uygulayarak hizmetlerini daha yüksek kalite standartlarında vermeyi amaçlar.

Aynı zamanda uzmanların sürekli gelişimini, mesleki iş doyumunu, nitelikli çalışma ortamında hizmet vermesini ve profesyonel tutumunu destekler. Psikoloji profesyonellerinin verdiği hizmetlerin kalitesini yükseltmek, aynı zamanda bu standardı sürekli geliştirmek için çalışır.

Psikoterapi Süpervizyon Programı

Mona Psikoloji süpervizyon programı klinikte hizmet vermeye başlamış, ilgili alanda yüksek lisansa devam eden veya tamamlamış uzmanlara yöneliktir. Programa başvuru e-posta yolu ile veya telefonla ön görüşme yapılarak alınır.

Staj

Mona Psikoloji mesleki gelişimi destekler. Hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla meslektaşlarımızı klinik çalışmalara hazırlar. Staj programı, mesleğe ilk adımı atmak üzere olan psikoloji öğrencilerinin beceri ve yeterliliklerini desteklemeye yöneliktir.


Önemli Not: Staj programına sadece ayrıntılı öz geçmişin yer aldığı e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmektedir.


Kabul için Gerekli Şartlar

  • Zorunlu veya resmi staj başvurusu yapmış olmak,
  • Daha önce klinik stajı yapmamış olmak,
  • Üniversitelerin “Psikoloji Bölümü” 4. sınıfına devam ediyor olmak,
  • Psikopatoloji dersi almış olmak,
  • GNO=3,00 ve üzerinde olması,
  • Haftada en az 1 tam gün çalışma saatleri boyunca klinikte bulunmaya uygun olmak,
  • Klinik uzmanlarının vereceği çalışma alanlarıyla ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirmeye gönüllü olmak.