Antisosyal Kişilik Bozukluğu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu
Antisosyal Kişilik Bozukluğu Genel anlamda düşünüldüğü zaman yaşayan tüm insanlar aynı insan doğasına sahiptir. Hepimizin insan bedeni, aklı, duyguları ve düşünceleri vardır. Bunun yanı sıra insanları birbirinden ayıran; onları eşsiz ve kendine özgü olmalarını sağlayan özellikler vardır. Hiçbir insan tamamiyle başka bir insanla benzer olamaz. Geniş bir tanımla düşünmek gerekirse insanlardaki bu bireysel farklılıkların tümünü ‘kişilik özellikleri...