Eş Seçiminde Cinsiyet Farkları

Eş Seçimi İnsanlar için eş seçimi hayatlarını önemli ölçüde etkileyen bir eylemdir. Toplumda var olma, yaşam mücadelesinde bir partnere ihtiyaç duyma gibi sebepler insanları bu seçimi yapmaya iter. Yakın ilişki kurma ihtiyacı, insanın paylaşma ihtiyacından doğar. Hayatı paylaşmanın yanı sıra cinsellik büyük ölçüde bu seçimin temellerini oluşturur. Kadınlar ve Erkekler Hangi Kriterlere Göre Eş Seçer? Romantik ilişkileri devam ettiren şey nedir? Tutku ve...

Bowen Aile Terapisinde Benlik Farklılaşması ve Üçgenleşme

Benlik Bowen'a göre benlik başkalarının da içinde olduğu bir sistemdir ve ancak sistem içerisinde anlam kazanır. Gerçek "ben" ve "yalancı ben" kavramlarından oluşur. Gerçek ben, sadece bilgi ve deneyimlerden etkilenir ve bu yüzden baskıya veya yönlendirmeye açık değildir. Duygusal aşırı tepkiler vermek yerine düşünen ve davranışları hakkında seçim yapabilen bireylerin benliklerinde gerçek ben baskındır. Sahte/yalancı ben ise duygusal baskı ile yönlendi...

Duygular, İletişim ve İlişkiler

Duyguları Tanımak Duygular, tutumların, algıların, duyumların ve inançların bir göstergesi olarak öğrenilen ya da öğretilen zihin ve beden tepkisidir. Duyguların öncelikli işlevi bireyin hayatta kalmasını ve aynı zamanda ihtiyaçlarını gidermede gerekli itici gücü sağlamaktır. İnsan davranışları hangi duygunun hissedildiğine bağlı olarak şekillenmektedir. Duygu bireyin yaşayacağı olumlu veya olumsuz durumlara karşı nasıl bir yüz ifadesi göstereceği ve nas...

Uyumsuz Çiftler Nasıl Mutlu Olur?

Uyumsuz Çiftler Nasıl Mutlu Olur?
Uyumsuz Çiftler Nasıl Mutlu Olur? Uyumu; ortak beğenilerden başlayıp dünya görüşü ve yaşam hedeflerine kadar geniş bir çerçevede düşünmek gerek. Evli veya birlikte yaşayan çiftlerin kısmen de olsa birbirleri ile uyumlu olması veya birbirlerini tamamlayıcı niteliklerde olması beklenir. Yapılan araştırmalarda birbirleri ile benzer kültürden gelen, birbirlerinin beklentilerini karşılayan ve yaşamsal olaylar karşısındaki uyumlu görüşlere sahip kişilerin yak...

Uzun İlişki Aşkı Öldürür mü?

Uzun İlişki Aşkı Öldürür mü?
Uzun İlişki Aşkı Öldürür mü? "Kişi daima aşık olmalıdır. Asla evlenmemesinin nedeni budur." - Oscar Wilde Oscar Wilde, evliliğin aşkı öldürebileceğini düşünmüş. Bu konu Stony Brook Üniversitesi'nde Bianca P. Acevedo ve Arthur Aron tarafından bilimsel bir araştırmanın konusu olmuş. Bakalım 2009'da yapılan bu araştırmada neler bulunmuş. Gerçekten uzun ilişki aşkı bilimsel olarak da öldürebilir mi? Hep birlikte inceleyelim. Bu araştırma nasıl hayata geçi...

Hangi Aşk Türüne Sahipsin?

Hangi Aşk Türüne Sahipsin?
Hangi Aşk Türüne Sahipsin? Dr. Sternberg'ün 1980'lerin sonunda geliştirdiği üçgen aşk teorisine göre; aşkın üç bileşeni vardır. Üçgen Aşk Teorisi Nedir? Aşk, bu teoriye göre 3 bileşenden en az birisinin olmasıdır. Zaman zaman birbiriyle kombine olduklarını da görebiliriz. Bir insanda 3 bileşeninde olmaması aşk olarak nitelendirmememize yol açar. Aşk Öznel midir? Dr. Sternberg'e göre, sevginin her bir bileşeninin önemi kişiden kişiye ve çiftten çifte far...

Erken Yaşta Evlilik

Erken Yaşta Evlilik
Erken Yaşta Evlilik "Eskiye kıyasla evlilikler daha az tercih ediliyor" gibi genel bir yargı var ancak ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Mesleki tecrübelerime dayanarak özellikle de bazı kesimlerde evlenme yaşı geçtiğimiz 15-20 yıla göre daha erken döneme kaydı diyebilirim. Üniversite okuyan, muhafazakar veya geleneksel yaşamı tercih eden gençler eğitim süreçlerinde ideal olduğunu düşündüğü karşı cinsiyle evlilik yoluna girme kararı alabiliyor. Ailelerin ...

Sistem Teorisi ve Sistemik Psikoterapi

Sistem Teorisi ve Sistemik Psikoterapi
Sistem Teorisi ve Sistemik Psikoterapi Sistem bilimi olarak da adlandırılan sistem teorisi, olguları bütünsel bir yaklaşımla araştıran multidisiplinli bir sistem çalışmasıdır. Sistemler, doğal ya da insan yapımı ve yaşayan ya da yaşamayan, insan hayatının birçok alanında bulunur. Sistem düşüncesine veya sistemik perspektife bağlı olan insanlar, bir olguyu temel bileşenlerine ayırarak gerçekten anlamanın imkânsız olduğuna inanırlar. Bunun yerine tüm olgu...

Bağlanma Korkusu

Bağlanma Korkusu
İlişkilerde Bağlanma Korkusu "Ama bırakın da bunca beraberliğin arasında biraz boşluklar olsun, ve Tanrısal alemin rüzgarları esip dolanabilsin aranızda, birbirinizi sevin, ama sevginin üzerine bağlayıcı anlaşmalar koymayın,Çünkü bir selvi ile bir meşe birbirinin gölgesinde yetişmez..." - Halil Cibran Bağlanma Korkusu Nedir? Kişinin ilişki kurduğu anda özgürlüğünün kaybolduğu hissi veya davranışı olarak tanımlayabiliriz. Bağlanma korkusu ayrıca gamofo...

Othello Sendromu

Othello Sendromu
Othello Sendromu Kıskançlık romantik ilişkilerde oldukça normaldir. Ancak kontrol edilemez ve sağlıksız hale geldiğinde sorunlu hale gelir. Kıskançlık sadece bir endişe değil, aynı zamanda Othello Sendromu'na yol açabilecek kadar gerçek bir problemdir. Bu sendrom adını Shakespeare'in "Othello Trajedisi:Venedik'in Mağribi" tiyatro oyununa borçludur. William Shakespeare'in Othello trajedisinde başrol oyuncusu aşırı ve irrasyonel bir kıskançlık so...