Skip to content Skip to footer

Eş Seçiminde Cinsiyet Farkları


Eş Seçimi

İnsanlar için eş seçimi hayatlarını önemli ölçüde etkileyen bir eylemdir. Toplumda var olma, yaşam mücadelesinde bir partnere ihtiyaç duyma gibi sebepler insanları bu seçimi yapmaya iter. Yakın ilişki kurma ihtiyacı, insanın paylaşma ihtiyacından doğar. Hayatı paylaşmanın yanı sıra cinsellik büyük ölçüde bu seçimin temellerini oluşturur.

Kadınlar ve Erkekler Hangi Kriterlere Göre Eş Seçer?

Romantik ilişkileri devam ettiren şey nedir? Tutku veya aşk mı, yoksa sosyalleşme ihtiyacı mı? Bu soruya cevap bulmak adına psikolojide çeşitli kuramlar ortaya atılmıştır. Bunların sahip olduğu ortak payda ise partner seçiminin bilinçli şekilde verilmiş bir karar olduğu yönündedir. Esasında partner seçimi insanlar için ayrıntılı ve uzun bir süreçtir. Belli başlı kriterlere göre adaylar değerlendirilir ve uzun değerlendirmeler sonucu seçimler yapılır. Bu kriterler benzer değerlere sahip olmak, benzer dini inanç, fiziksel çekim, eğitim seviyesi, aile yapısı, etnik köken gibi örneklendirilebilir. Kadın ve erkek için bu gibi kriterler hemen hemen benzer yerlere sahip olsalar da, iki cinsin de eş seçiminde farklılıklar sergilediği apaçık ortadadır.

Kadınların Eş Seçimi

Konu partner seçimi olduğunda, her iki cinsin de farklı beklentiler içinde olduğu görülür. Bir kadın için erkeğin statüsü, prestiji, gücü, sahip olduğu kaynaklar önem arz etmektedir. Bunun temel sebebi kadının çocuklarının bakımını ve hayatlarının devamını sağlamak için bu gibi şeylere ihtiyaç duymasıdır.

Erkeklerin Eş Seçimi

Erkekler için ise eş seçiminde farklı özellikler ön plana çıkıyor. Fiziksel açıdan çekici olmak, genç olmak, partnere karşı sadık olmak gibi kriterler erkekler için önem arz ediyor. Kadınların çocuk sahibi olmaları için birkaç yıla sahip oldukları gerçeğini göz önünde bulundurarak, eş seçmenin temelinde de çiftleşme bulunduğu için bu kriterler ön planda bulunuyor.


Berra Salur


Leave a comment

0.0/5

Bilgi ve Randevu

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. No:25A Akasya Kent Kule A1 Blok No:179 Kat:29 Üsküdar – Istanbul

Bültene Kaydol!

Mona Psikoloji © 2017 – 2022. Tüm Hakları Saklıdır.