Bireysel Danışmanlık

Bireysel terapi, kişinin kendisiyle ilgili psikolojik yardım alma, değişim veya herhangi bir konuyu danışma isteği ile başlayan bir süreçtir. Başlatılan terapi seanslarında danışan ile psikolog arasında kişiye özel, güven ve gizlilik prensiplerine dayalı bir ilişki kurulur. Bu ilişkiye terapötik ilişki de denir. Kurulan bu ilişki ile danışanın başvurmadan hemen önce kendisine hedef olarak seçtiği konular tartışılır, uzmanın görüşü alınır ve konuşulan/revize edilen hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaların yapılacağı seanslar başlatılır.

Danışanların beklentileri ile uzmanın danışan için sunduğu hedeflerin birbiri ile örtüşmesi önemlidir. İlk seanstan itibaren bu hedefler masaya yatırılır, mantıklı olanlar belirlenir. Gerçekçi olmayanlar ise karara bağlanır. Seanslar minimum 45 dk. sürmekle birlikte psikolog ile görüşmelerin süresi ortalama 60 dakikayı bulabilir. Görüşmelerin sıklığı danışan ile uzmanın aldığı ortak karar ile belirlenir. Bazı durumlarda haftada 2-3 görüşme gerçekleştirilirken bazı durumlarda da ayda bir defa veya 2-3 ayda bir defa görüşme gerçekleşebilir. Görüşme sıklığının bu denli geniş bir spektrumda olmasının nedeni kişiye özel ve bireysel özelliklere (değişime direnç, bütçe v.b.) bağlı olmasıdır.

Psikolog Desteği

Bazı durumlarda görüşmeye başlanılan uzman ile yeterli ilerleme sağlanamayabilir. Bazı durumlarda ise danışanın şikayet konusu ile psikoloğun uzmanlık alanı uyuşmayabilir. Bu durumda seanslar karşılıklı anlaşma ile sonlandırılır ve danışan başka bir uzmana yönlendirilir. Bu sebeple ekip üyeleri arasında “aile danışmanı”, “cinsel terapist” ve “travma” gibi durumlar için kendi alanında uzman kişiler bulundurulur.

Standartlar

Bireysel psikoterapi desteği sunan uzmanlar en az 5 yıl deneyimli, yüksek lisans veya tercihen doktora mezunu ve süpervizyon aşamasını tamamlamış uzmanlardan seçilir. Aynı zamanda uzmanların psikoloji alt alanlarında terapi becerilerini geliştirici eğitim almaları teşvik edilir ve akran süpervizyonu ile yetkinlik ve yeterlilikleri desteklenir.

Psikolog ile Görüşme

Bir psikolog ile görüşmede kararsızlık yaşıyorsanız kaybedeceğiniz tek şey o seans için ödeyeceğiniz ücrettir. Bunun dışında gizlilik, problemlere yaklaşım ve bireysel hassasiyetler maksimum derecede dikkate alınır. Psikolog ile bir kez görüşen kişilerin neredeyse % 90’ı yeni seans için randevu almıştır.* Bu sonuca göre psikolog ile bir kez görüşmeye başlayanların arzu ettikleri sonuçları aldıkları söylenebilir. Değişim için hemen şimdi randevu alın!

*Kasım 2017 ile Nisan 2018 arasındaki yeni başvuruların ikinci seansa gelme oranı