Affetmek Nedir? İnsan Nasıl Affeder?

Affetmek Nedir? İnsan Nasıl Affeder?
Affetmek, bireyin kendisini inciten başka bir bireye, duruma ya da topluma karşı duyduğu öfke, nefret, kin gibi olumsuz duyguları bırakıp anlayış, şefkat, kabul gibi daha olumlu duygulara yönelmesidir. Affetmemenin temel duyguları korku, düşmanlık, öfke iken affetmenin temel duyguları ise umut, merhamet ve empatidir. Affetmek "suçlu/kabahatli olan kişiye karşı hissedilen olumsuz duygu ve düşüncelerle başa çıkmak/atlatmak, maruz kalınan durumun etkilerini...

Uykunun Hayatımıza Etkileri

Uykunun Hayatımıza Etkileri
Uyku hayatımızda büyük bir yere sahip. Yeterli düzeyde uyuduğumuzda mutlu ve enerjik olabiliyorken az uyuduğumuzda yorgun ve keyifsiz hissedebiliyoruz. Kimimiz uykuya çok düşkün, kimimiz ise ertesi gün hemen uyanıp işlerine koşmak için can atıyor. Her gün saatlerimizi ayırdığımız bu basit eylem sizce neden bu kadar önemli? Neden Uyuyoruz? Bizler için uyku fizyolojik bir ihtiyaç. Bu nedenle kendisinden pek kaçışımız yok gibi gözüküyor. Yetişkin bir birey ...

Özgüven Geliştirme Yolları

Özgüven Geliştirme Yolları
Özgüven Geliştirme Yolları Özgüven, hayatın birçok alanını etkileyen üzerinde durulması gereken bir konudur. Kişinin kendiyle ve etrafıyla olan ilişkisi özgüveni tarafından etkilenebilir. Sosyal anlamda istenen ve arzulanan bir kavramdır. Özgüven Nedir? Özgüven, bireyin kendini yeterli bulması, kendinden memnun olması, kendine karşı olumlu duygular beslemesi anlamına gelir. Kişi kendi sınırlarını, isteklerini ve beğenilerini bilerek bunlar doğrultusun...

Psikoloji ve Beden İlişkisi

Psikoloji ve Beden İlişkisi
Psikoloji ve Beden İlişkisi Günümüzün Tıbbi Bakış Açısı Eski zamanlarda, özellikle doğu kültürlerinde zihnin kişinin bedensel sağlığı etkilediği oldukça yaygın ve doğruluğu kabul edilen bir düşünce yapısıydı. Şu anda ise modern tıp bu tarz yorumları göz ardı ederek bilimsel yoldan gitmeyi tercih etmektedir. Çeşitli hastalıkların kişinin ruhsal sağlığından, hayatındaki stres faktörlerinden etkilendiği ve buna bağlı olarak da vücudun o hastalığa karşı d...

Paradoks Değişim Kuramı

Paradoks Değişim Kuramı
Paradoks Değişim Kuramı Bireyler zaman zaman hali hazırda oldukları kişiyle olmak istedikleri kişi arasında kalıp bunun çatışmasını yaşarlar. Örnek verecek olursak; normalde çok neşeli, konuşkan, rengarenk ve yaratıcı denilecek tarzda giyinmeyi tercih eden biri, resmi bir kurumda işe başladığında o kurumun yazılı olmayan normlarına ayak uydurmaya çalışırken kendinden feragat edip, tamamen kuruma ait birine dönüşmeye başlayabilir. Sonra gerçekten kendisi...

Psikolojik Çerçevede “Ben Kimim? Sen Kimsin?”

Psikolojik Çerçevede “Ben Kimim? Sen Kimsin?”
Psikolojik Çerçevede "Ben Kimim? Sen Kimsin?" Bu soru hayatın birçok döneminde kişinin kendine sorduğu ve kişiye sorulan, bazen cevabı üzerine uzunca düşünülen zaman zaman cevapların değiştiği ve belki cevaplar bulamadığı bir sorudur. İnsanın kendini tanımlayabilmesi zor ve temelde hep biraz eksik kalacak bir olgudur. Çünkü hayat döngüsünde deneyimlenen yaşantılar bazen farklı alanlara evrilebilir. Dolayısıyla kim olduğunuz, yaşadığınız zamanın ruhuna g...

Niçin Öfkeliyiz?

Niçin Öfkeliyiz?
Niçin Öfkeliyiz? Öfke, insan deneyiminin parçası olan bir duygudur. Genellikle de ifade etmek istemediği ya da nasıl sağlıklı bir şekilde ifade edeceğini bilmediği için bastırdığı bir duygudur. Herkes farklı zamanlarda ve değişen derecelerde öfke duygusunu hisseder. Öfkenin ortaya çıkmasında pek çok bağlamla birlikte altta yatan sebepler ortaya çıkabilir. Geçmişten gelen duygu ve deneyimler kişiyi tetikleyerek öfke patlamasına neden olabilir. Haksız mua...

Liberosis Nedir?

Liberosis Nedir?
Liberosis Nedir? Liberosis terimini hayattaki olayları daha az önemsemenin verdiği özgürlük olarak tarif edebiliriz. Liberosis John Koenig'e göre; "Bir şeyleri daha az önemseme arzusu, hayatın tutuşunu gevşetme, birkaç adımda arkanıza bakmayı bırakma, birinin sizden kopacağı korkusudur. Bu terim ilk olarak John Koenig ile birlikte ortaya çıkmış ve Obscure Sorrows sözlüğünde yer almıştır. Her gün özgürlüğümüzden daha fazla mahrum bırakılıyor ve daha fazl...

Pygmalion Etkisi

Pygmalion Etkisi
Pygmalion'ın Hikayesi Antik Yunan mitolojisinde heykeltıraş olan Pygmalion'ı ve onun ismiyle literatüre giren "Pygmalion Etkisini" duydunuz mu? Kıbrıslı Pygmalion, bir gün ideal kadın heykeli yapmış ve ona Galatea adını vermiş. Heykel o kadar güzel olmuş ki Pygmalion ona aşık olmuş. Onunla birlikte olabilmek için bir yandan dua etmiş bir yandan da aşk tanrıçası Afrodit'ten yardım istemiş. Afrodit, bu samimi duadan çok etkilenmiş. Pygmalion eve gelip Gal...

Psikanalitik Kuramda Dürtü

Psikanalitik Kuramda Dürtü
Psikanalitik Kuramda Dürtü Dürtü yaşamımıza yön verir. Davranışlarımızın arkasındaki güçtür. Dürtülerin enerjisi beden içinde ortaya çıkar ve ihtiyaçların doyurulmasını sağlayarak aklın esas yürütücüsü olur. İnsanı bu kadar etkilediği için psikanalitik modelin kaynağıdır. Birinci Dürtü Kuramı Freud dürtülerden ilk kez Cinsellik Üzerine Üç Deneme makalesinde söz eder. Cinselliğin ön planda olduğu Baştan Çıkarma Kuramı'ndan bahseder. Kurama göre hastanın ...