Kurumsal Danışmanlık ve İşletmelere Özel Çözümler


Mona Psikoloji, ergen ve yetişkinler için bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, cinsel terapi ve ingilizce dilinde psikoterapi hizmetleri sunar. Bunun yanı sıra kamu kuruluşları, özel okullar ve yerel yönetimler ile özel kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir. Bu çözümleri kurumsal yapıya uygun, esnek, yerinde ve zamanında sunar. Yönetici, çalışan ve müşteriler için psikolojik destek programları hazırlar.

Kurumsal Destek Programları

  • Kurumsal Eğitim,
  • Seminer,
  • Çalışan Destek Programı.

Kurumsal Eğitim

İşyeri yöneticileri ve çalışanlarına yönelik motivasyon, stres ve kriz yönetimi gibi konularda atölye çalışmaları ve eğitim programlarını içerir.

Seminer

Çalışan motivasyonu, kişisel gelişim ve yöneticilere liderlik gibi konularda uzmanlar tarafından hazırlanmış sunumları ve konuşmalarını içerir.

Seminer Konu Örnekleri

  • Etkili iletişim teknikleri,
  • Stres yönetimi,
  • Stres ile baş etme,
  • Kaygı ile baş etme

Çalışan Destek Programı

Çalışan Destek Programı (ÇADEP), işyeri çalışanları için çalışma merkezinde veya danışmanlık merkezinde sunulan psikolojik destek hizmetidir. ÇADEP, bireyin iş yaşamına yansıyan veya yansımayan fakat çalışma yaşamını etkileyen problemlerine odaklanır. İş performansını ön planda tutarak çalışanların iş verimliliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen kişisel, ailevi ve özel yaşam sorunları ile baş etmesi için destek hizmeti sunar.


Mutlu Çalışan

İşletmelerin temel amacı işgörenlerin potansiyel performansından en üst düzeyde faydalanmaktır. 21. yüzyılda artık işletmeler bu faydaya ekonomik doyumun yanında işgörenlerin çalışmalarını psikolojik yönlerden destekleyerek ulaşabilir. Psiko-sosyal faktörlerin iş hayatına girmesiyle birlikte artık işletmede çalışan iş görenleri iş makinesi gibi gören bakış açısı kalkmış yerine iş görenleri daha saygın temellere oturtan görüş açısı gelmiştir. Bu şekilde olunca iş gören daha verimli olmakta ve işletmeye daha çok bağlanmaktadır. Öyleyse insan bir amaç, işletmeler ise birer araçtır1.

İşyeri İle Özdeşleşme

ÇADEP, çalışanların kişisel sorunlarına odaklanarak iş performansını arttırmasına katkı sağlamayı hedefler. Aynı zamanda işgörenlerin işyeri tarafından önemsendiği, değerli hissetmesini ve aidiyet duygusunu etkileyerek daha nitelikli iş performansına ulaşmasına yardımcı olur.

Mona Psikoloji kurumsal destek programları ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.


Mona Psikoloji

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. No:25/A Akasya Kent Kule A1 Blok, No:179 Kat:29 Üsküdar – İstanbul

Kaynakça

1 Faruk Sapancalı, “Çalışanların Güdülenmesinde Kullanılan Özendirici Araçlar”, Verimlilik Dergisi, 1993, s.88