Selen Sena Soygül

Uzman Psikolog

Selen S. Soygül, 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında üniversite bünyesindeki karmaşık biliş laboratuvarında bir problem karşısında kişilerin akıl yürütme kalıpları üzerine araştırmalara katılmıştır.

Mezuniyetinin ardından Hollanda’ya giderek Erasmus Üniversitesi Rotterdam’da araştırma stajyerliği yapmış, lise ve üniversite öğrencilerinde öz düzenlemeli öğrenmenin geliştirilmesi ve transferi üzerine yapılan çalışmalara destek vermiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans programını yüksek onur derecesiyle tamamlamış, tezini iklim değişikliği endişesinin depresyon ve anksiyete belirtileri üzerine yazmıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde 0-6 yaş arası çocuklarla ve Down sendromlu gençlerle çalışmıştır.

Duygu Odaklı Çift Terapileri Derneği’nden ICEEFT(International Centre for Excellence in Emotionally Focused Couples Therapy) onaylı Duygu Odaklı Çift Terapisi eğitiminin tüm düzeylerini tamamlamıştır. Ayrıca Roy Kiessling tarafından verilen EMDR International Association (EMDRIA) onaylı EMDR Temel ve İleri düzey eğitimlerini tamamlamıştır.

Bireylerle ve çiftlerle psikoterapi çalışmaları yürütmektedir. Pratiğinde travma bilgili ve duygu odaklı yaklaşımları kullanmaktadır. Çalışma alanları arasında travma sonrası stres bozukluğu, panik atak, anksiyete bozukluğu, yas süreci, depresyon, somatik rahatsızlıklar ve çift ilişkisinde yaşanan problemler vardır.

Türkçe ve İngilizce dilinde psikoterapi hizmeti vermektedir.