Uzman Psikolog Selen Sena Soygül

Selen S. Soygül, 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında üniversite bünyesindeki karmaşık biliş laboratuvarında bir problem karşısında kişilerin akıl yürütme kalıpları üzerine araştırmalara katılmıştır.

Mezuniyetinin ardından Hollanda’ya giderek Erasmus Üniversitesi Rotterdam’da araştırma stajyerliği yapmış, lise ve üniversite öğrencilerinde öz düzenlemeli öğrenmenin geliştirilmesi ve transferi üzerine yapılan çalışmalara destek vermiştir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans programını yüksek onur derecesiyle tamamlamış, tezini iklim değişikliği endişesinin depresyon ve anksiyete belirtileri üzerine yazmıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde 0-6 yaş arası çocuklarla ve Down sendromlu gençlerle çalışmıştır.

Duygu Odaklı Çift Terapileri Derneği’nden ICEEFT(International Centre for Excellence in Emotionally Focused Couples Therapy) onaylı Duygu Odaklı Çift Terapisi eğitiminin tüm düzeylerini tamamlamıştır. Ayrıca Roy Kiessling tarafından verilen EMDR International Association (EMDRIA) onaylı EMDR Temel ve İleri düzey eğitimlerini tamamlamıştır.

Bireylerle ve çiftlerle psikoterapi çalışmaları yürütmektedir. Pratiğinde travma bilgili ve duygu odaklı yaklaşımları kullanmaktadır. Çalışma alanları arasında travma sonrası stres bozukluğu, panik atak, anksiyete bozukluğu, yas süreci, depresyon, somatik rahatsızlıklar ve çift ilişkisinde yaşanan problemler vardır.

Türkçe ve İngilizce psikoterapi hizmeti vermektedir.


Selen Sena Soygul

Psychologist, MA

Selen S. Soygül graduated from Özyeğin University, Department of Psychology with honors in 2018. During her undergraduate education, she participated in research studies on people’s reasoning patterns in the face of a problem in the complex cognition laboratory at the university.

After her graduation, she went to the Netherlands and worked as a research intern at Erasmus University Rotterdam, where she supported studies on the development and transfer of self-regulated learning in high school and university students.

She completed Istanbul Bilgi University Trauma and Disaster Applied Mental Health Master’s program and wrote her master thesis on depression and anxiety symptoms of climate change anxiety. During her master’s degree, she worked with children aged 0-6 and young people with Down syndrome.

She has completed all levels of Emotionally Focused Couple Therapy training approved by ICEEFT (International Center for Excellence in Emotionally Focused Couples Therapy). She has also completed the EMDR Basic and Advanced level trainings approved by the EMDR International Association (EMDRIA) given by Roy Kiessling.

She conducts psychotherapy with individuals and couples. She uses trauma-informed and emotion-focused approaches in her practice. Her areas of study include post-traumatic stress disorder, panic attacks, anxiety disorders, grief, depression, somatic disorders and problems in couple relationships.

She provides psychotherapy in Turkish and English.

Training and Certificates

  • Certified Clinical Trauma Specialist (Individual) – Arizona Trauma Institute (continuing)
  • EMDR Therapy Basic and Advanced Training – Roy Kiessling (EMDR Consulting – EMDRIA approved)
  • Control-Focused Behavior Therapy for Earthquake Trauma – Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu (DATEM)
  • Moxo d-CPT Test – (Moxo Türkiye)
  • Emotionally Focused Couple Therapy Level 2 – Dr. Senem Zeytinoğlu (ICEEFT approved)
  • Emotionally Focused Couple Therapy Level 1 – Dr. Senem Zeytinoğlu (ICEEFT approved)
  • Short-Term Solution Focused Therapy – Assoc. Dr. Durmuş Ümmet (Anka Psychology)
  • Time-Limited Dynamic Psychotherapy – Expert. Psk. Bahattin Göktan (Intuition Psychology)
  • Interviewing Techniques with Children – (Association for the Protection of Community Mental Health)
  • Adaptation Behavior Problems and Solution Techniques in Children – (Association for the Protection of Community Mental Health)