Hakkımızda

Mona Psikoloji, İstanbul Üsküdar’da Psikolog Orhan Dünya tarafından kuruldu. 2017 yılında başladığı faaliyetlerini İstanbul anadolu yakasında D-100 kara yolu üzerinde bulunan Akasya Kent Kule A1 Blok’ta sürdürmektedir. Kuruluşundan bu yana “Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği” ilke ve değerleri ile gizlilik ilkesine tam uyumla çalışmalar yürütme ve kalite standartlarını sürekli yüksek tutma hedefiyle yola çıkan Mona Psikoloji ekibi başvuranlara destek olmaya devam etmektedir.

Sunulan Hizmetler

Mona Psikoloji bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, EMDR (Travma sağaltımında kullanılan teknik), cinsel terapi ve kurumsal psikolojik hizmetlerin yanı sıra ingilizce psikoterapi alanında destekleyici çalışmalar yürütmektedir.

Amaçlar

Günümüzde giderek yaygınlaşmaya ve önemsenmeye başlayan insan psikolojisinin toplum bilincine kazandırılması, korunma yollarının aşılanması ve kalıcı psikolojik iyi halin insana sunulması, psikolojide kullanılan etik ve gizlilik ilkelerine tam anlamıyla uymayı, çalışma ilkelerinin gerektirdiği kurallara uygun olarak hizmet kalitesini ve standartlarını yüksek tutmayı, bu kalite ve standartları sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz.

Hedefler

İnsanın ruhsal dünyası karmaşık ve kişiye özeldir. Bu nedenle sıradan bazı müdahalelerin kişide geçici iyi halden daha fazlasını sunmakta başarılı oldukları söylenemez. Psikoterapi ile hem bireyde güçlü bir dayanıklılık sağlamak, hem de kalıcı etkiler bırakmak hedeflenir. Psikolog kişiye ve duruma özel terapi seansı planlar ve bunu uygular. Hatta bundan öteye giderek danışanların ileride karşılaşabilecekleri stres, travma ve zorlayıcı yaşantılara karşı dayanıklı olmalarını hedefler. Böylece aslında lüks ve pahalı görünen psikolog ile görüşmelerin uzun vadede ekonomik olduğu ve sürekli geçici tedavi sunan görece ucuz ama uzun vadede daha pahalı hizmetlerden avantajlı olduğu anlaşılabilir.

Psikoloji biliminin gelişmesiyle artık insanları daha iyi anlamaktayız. Şehir yaşamının etkilerini ve sonuçlarını araştırmakta, çözüm yolları ve kalıcı psikolojik iyi halin sağlanması için kendimizi sürekli geliştirmeye devam ediyoruz.