Merve Tunay Dünya

Klinik Psikolog

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Okan Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans bölümüne kabul aldı. 2008 yılında klinik psikoloji uzmanlığını tamamladı. Klinik psikoloji bitirme projesini; ‘Sosyal Fobi ve Aile Tutumlarının Etkisi’ üzerine verdi. Yüksek lisans eğitimi süresince süpervizyon desteğiyle psikoterapi çalışmalarını sürdürdü. 2016 yılında travma sağaltımında kullanılan EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. düzey eğitimini, 2022 yılında Dr. Murat Dokur tarafından verilen ve EFTA-TIC (European Family Therapy Association – Training Institute Chamber) tarafından sertifikalandırılan İstanbul Aile ve Çift Terapileri Enstitüsü’nün Çift ve Aile Terapisi eğitimini tamamladı.

Lisans eğitimi süresinde; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ensitüsü, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Tokat Cevdet Aykan Devlet Hastanesi psikiyatri servislerinde ve özel bir rehabilitasyon merkezinde alan stajlarını tamamladı. Yüksek lisans eğitimi döneminde ise yeni adıyla Sultan 2. Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) psikiyatri servisinde alan stajını tamamladı. Uzmanlık çalışmalarıyla birlikte Tuzla Belediyesi Psikolojik Danışma Merkezinde 4 yıl klinik psikolog olarak çalışmıştır. 2 ay süreyle T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda Klinik Psikolog olarak görev yaptı. Ekim 2010 tarihinde İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Klinik Psikolog olarak çalışmalarına başladı.

Süreç boyunca özel psikoloji merkezlerinde klinik psikolog olarak ergen ve yetişkinlere yönelik bilişsel davranışçı yöntem ve EMDR ile çalışmalarına devam etmiştir. Ayrıca psikolojik değerlendirme amaçlı test uygulamalarında (MMPI – Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, T.A.T – Tematik Algı Testi) bulunmuştur. Depresyon, aile tutumları, stres yönetimi, aile içi ilişkiler, sınav kaygısı, iletişim ve ergenlik dönemi ve sorunsalları ile ilgili seminerler; profesyoneller için MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) ve Klinik Batarya eğitimleri verdi.