İşyeri Psikoloğu

Hem çalışanların hem de kurumların ihtiyaçları doğrultusunda personele terapi hizmeti veren psikologtur. Büyük işletmelerde kurum içi görev alabileceği gibi sabit çalışma yeri bulunmayan işletmelerde (kurye vb.) kurum dışında bulunarak personele psikolojik destek sağlayabilir.

Bazı işletmeler için psikoloğun kurum dışında bulunması ilişki kurma ve terapinin verimi açısından faydalıdır. Peronel ile psikolog arasında ilk karşılaşmayı sağlayan ortak sekreterya veya insan kaynakları departmanı işleyişi planlar ve yürütür. Randevu sonrası görüşmeler hem uzmanın hem de personelin çalışma koşullarına göre belirlenir.

Bazı durumlarda personelin verimliliğini etkileyen dış faktörler (anne, baba, eş vb.) de etkili olabilmektedir. Bu durumda hizmet alan personelin 1. derece yakınları da görüşmeye çağrılır veya çift/aile görüşmesi gerçekleştirilir.

Eğer görüşmelere talep fazla ise, çeşitli psikolojik testler kullanılarak başvuranların durumu incelenir ve destek almaya en çok ihtiyacı olan personeller belirlenir. Testler ve gözlem sonucu psikiyatrik ilaç veya tedavi ihtiyacı olan bireyler de saptanır ve yönlendirilir. Psikiyatrik tedaviye devam edenlerin takibi ve destekleyici görüşmeleri yapılır.

Kurumsal işletmeler ve personelin farklı ihtiyaçları olabileceği için daha farklı çözümler de üretilir. Örneğin çalışma verimliliğini arttırıcı iş ortamı düzenlenmesi, çalışma koşullarının şirketlerin uzun vadede kar elde etmesini hedefleyen değişikliklerle desteklenmesi bunlardan birkaçıdır. Özel şirketlerin yanında kamu kurum ve kuruluşlarının da çalışma ortamı ve koşullarının rehabilite edilmesi, personelin kişisel gelişim alanlarında desteklenmesi ve çalışanlar ile yapılacak görüşmeler, iş performansının arttırılmasına yönelik çalışmalardan bazılarıdır. Daha detaylı bilgilendirme ve özel işletme çözümleri için iletişim bilgilerimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.