Çalışan Destek Programı

Mona Psikoloji, ergen ve yetişkinler için bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, cinsel terapi ve ingilizce dilinde psikoterapi hizmetleri sunar. Bunun yanı sıra kamu kuruluşları, özel okullar ve yerel yönetimler ile özel kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretir. Bu çözümleri kurumsal yapıya uygun, esnek, yerinde ve zamanında sunar. Yönetici, çalışan ve müşteriler için psikolojik destek programları hazırlar.

Çalışan Destek Programı

Çalışan destek programı işyeri çalışanları için çalışma merkezinde veya danışmanlık merkezinde sunulan psikolojik destek hizmetidir. Program, bireyin iş yaşamına yansıyan veya yansımayan fakat çalışma yaşamını etkileyen problemlerine odaklanır. İş performansını ön planda tutarak çalışanların iş verimliliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen kişisel, çevresel veya özel yaşam sorunları ile baş etmesi için destek hizmeti sunar.

Mutlu Çalışan

İşletmelerin temel amacı iş görenlerin potansiyel performansından en üst düzeyde faydalanmaktır. 21. yüzyılda artık işletmeler bu faydaya ekonomik doyumun yanında iş görenlerin çalışmalarını psikolojik yönlerden destekleyerek ulaşabilir. Psiko-sosyal faktörlerin iş hayatına girmesiyle birlikte artık işletmede çalışan iş görenleri iş makinesi gibi gören bakış açısı kalkmış yerine iş görenleri daha saygın temellere oturtan görüş açısı gelmiştir. Bu şekilde olunca iş gören daha verimli olmakta ve işletmeye daha çok bağlanmaktadır. Öyleyse insan bir amaç, işletmeler ise birer araçtır1.

İşyeri İle Özdeşleşme

Bu destek programı çalışanların kişisel-özel sorunlarına odaklanarak iş performansını arttırmasına katkı sağlamayı hedefler. Aynı zamanda iş görenlerin işyeri tarafından önemsendiği, değerli hissetmesini ve aidiyet duygusunu etkileyerek daha nitelikli iş performansına ulaşmasına yardımcı olur.

Kaynakça

*Faruk Sapancalı, “Çalışanların Güdülenmesinde Kullanılan Özendirici Araçlar”, Verimlilik Dergisi, 1993, s.88