Skip to content Skip to footer

Affetmek Nedir? İnsan Nasıl Affeder?


Affetmek, bireyin kendisini inciten başka bir bireye, duruma ya da topluma karşı duyduğu öfke, nefret, kin gibi olumsuz duyguları bırakıp anlayış, şefkat, kabul gibi daha olumlu duygulara yönelmesidir. Affetmemenin temel duyguları korku, düşmanlık, öfke iken affetmenin temel duyguları ise umut, merhamet ve empatidir.

Affetmek “suçlu/kabahatli olan kişiye karşı hissedilen olumsuz duygu ve düşüncelerle başa çıkmak/atlatmak, maruz kalınan durumun etkilerini, üzüntüsünü inkar etmek değil, hatalı olan kişiye karşı merhamet, yardımseverlik ve sevgi hislerini göstermeye gayret etmek” olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda affetme sadece olumsuz düşünceleri, duyguları, güdüleri ve hata yapan kişiye yönelik olumsuz davranışların azaltılması değil, empati, umut ya da merhamet gibi olumlu duyguların ve geniş bakış açılarının artırılmasıdır.

Affetmenin Boyutları

Affetme; kendini affetme, başkalarını affetme ve durumu affetme olarak üç boyutta açıklanır. Bireyin kendini affetmesi başkalarını affetmesine göre daha zor ve karmaşık bir süreç olabilir. Kişiler kendilerine karşı başkalarına karşı olduklarından çok acımasız davranabilirler. Çünkü kendileri ile ilişkilerinde her şey ortadadır.

Affetme Nedir? Ne Değildir?

Affetme yanlış davranışlar sonucu oluşan olumsuz sonuçlarla başa çıkmak için sağlıklı bir girişim olarak görülmektedir. Yaşantıyı kabul etmeyi, öfkeyi durdurmayı, tarafsız olmayı ve kendini iyi hissetmeyi içeren affetme; göz yummak, özür dilemek, unutmak, haklı çıkmak, sakinleştirmek ve uzlaşmak değildir. Bunlar kişiyi o anda iyi hissettirir ancak zamanla bastırılan duygular gün yüzüne çıkabilir. Affetme, kişinin olumsuz duyguları gönüllü olarak terk etmesi ve yerine olumlu duygulanımları tercih etmesidir. Affetme sürecinde kişinin intikam alma isteği ve hatalı kişiye karşı olan soğukluğu giderek azalır ve hatalı kişiye daha fazla merhametli olmaya başlar.

Affetmek Kişiyi Özgürleştirir

Yapılan araştırmalar affetme sürecinin bazı aşamalardan geçtiğini belirtmektedir. Bu aşamalar olaydan kaynaklanan şok deneyimi, yaşanan olayı inkar etme, acıyı kabul etme (incinmeyi kabul etme), bu acıdan kaynaklı duyguları ifade etme, inciten kişi ile empati yapma, affetmenin olumlu getirilerini anlama ve affetme olarak sıralanabilir.

Nasıl Affedebilirsin?

Affetme, kendini affetmeyle başlar. İnsan nasıl ki kendine verdiği değer kadar değer görür, affetme konusunda da durum aynıdır. Birey kendini affedebildiği kadar başkalarını ve haksızlığa uğradığı durumları affedebilir. Affetmeyi olanaklı hale getirmek ise bireylerin kendilerine şans vermeleri ve yaşadıkları olumsuz durumu kabullenmeyi seçmeleriyle gerçekleşir. Yaşadığınız durum her ne ise bilinçli olarak affedeceğiniz ve rahatlamış olarak hayatınıza devam edeceğiniz huzurlu bir yaşam dilerim.


Naime Demirhan | Psikolojik Danışman


Leave a comment

0.0/5

Bilgi ve Randevu

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. No:25A Akasya Kent Kule A1 Blok No:179 Kat:29 Üsküdar – Istanbul

Bültene Kaydol!

Mona Psikoloji © 2017 – 2022. Tüm Hakları Saklıdır.