Eş Seçiminde Cinsiyet Farkları

Eş Seçimi İnsanlar için eş seçimi hayatlarını önemli ölçüde etkileyen bir eylemdir. Toplumda var olma, yaşam mücadelesinde bir partnere ihtiyaç duyma gibi sebepler insanları bu seçimi yapmaya iter. Yakın ilişki kurma ihtiyacı, insanın paylaşma ihtiyacından doğar. Hayatı paylaşmanın yanı sıra cinsellik büyük ölçüde bu seçimin temellerini oluşturur. Kadınlar ve Erkekler Hangi Kriterlere Göre Eş Seçer? Romantik ilişkileri devam ettiren şey nedir? Tutku ve...