Uyumu; ortak beğenilerden başlayıp dünya görüşü ve yaşam hedeflerine kadar geniş bir çerçevede düşünmek gerek. Evli veya birlikte yaşayan çiftlerin kısmen de olsa birbirleri ile uyumlu olması veya birbirlerini tamamlayıcı niteliklerde olması beklenir. Yapılan araştırmalarda birbirleri ile benzer kültürden gelen, birbirlerinin beklentilerini karşılayan ve yaşamsal olaylar karşısındaki uyumlu görüşlere sahip kişilerin yakınlaşıp evlendiği görülmüştür.

Uyumsuzluk Problem Değil

Her çift uyumlu olmalı veya çiftler arasında asgari şu kadar uyum olmalıdır diye bir kural yok. Ancak bu çiftlerden her ikisinin de birlikte yaşadıkları olaylar karşısında ne düşündüklerine ve nasıl davrandıklarına göre değişir. Örneğin çiftlerden biri evde oturmayı sevebilir. Diğeri ise dışarıda dolaşmaktan hoşlanabilir. Bu seçimlerden ve tercihlerden ötürü bir taraf diğerini suçlar veya onun hakkında olumsuz düşüncelere sahip olursa işte o zaman bu uyumsuzluk bir problem haline gelebilir.

Uyumsuz çiftlerin birbirlerini iyi tanımış ve kabullenmiş olması gerekir. Unutmayın, uyumlu olan her çift mutludur veya uyumsuz olan çiftler boşanır diye bir motto yok.

Yapılan diğer bir çalışmada uyumsuz olduğunu düşünen çiftlere birbirlerini sevip sevmedikleri ve birbirlerine tahammül edip edemedikleri sorulmuş. Çoğu çift sevdiğini ve tahammül ettiğini fakat aralarındaki problemlerin uyumsuzluktan kaynaklandığını söylemiştir.

Uyumsuz Olduğunu Düşünen Çiftler Ne Yapmalı?

Çiftler ilişkilerinin ilk günlerinde nasıl vakit geçirdikleri ve ne yaptıklarını düşünebilir. Bunu düşündüklerinde her zaman uyumlu olamasalar bile mutlu olduklarını hatırlayacaklardır. Peki ilişkinin ilk anları ile şu an arasında ne değişmiştir?

Birbirinize Güvenin

Değişen şeylerden biri karşılıklı güven. Evlendikten bir süre sonra çiftler özellikle aldatılma konusunda eşlerine güvenmiyor. Aldatılmadığı halde karşı tarafı kıskandığı için aldatılmış hissine kapılabiliyor. Ama aldatacak kişi zaten bunu gizleyemez. Bu nedenle çiftlerin birbirlerine karşı şüphelendikleri konuları konuşmalarını, neden güvenemediklerini kendilerine sormalarını öneririm.

Birbirinizi Dinleyin

Çiftlerin uyumsuz olduklarını düşündükleri şeylerle baş etmelerinin bir diğer yöntemi de karşı tarafı ‘anlamak için’ dinlemek. Bu dinleme elbette dikkatini vermiş bir şekilde, karşı tarafı suçlamadan ve ne anlatmak istediğini dinleme şeklinde olmalıdır.

Tartışmak ve Kendini Anlatmak

Çoğu çift tartışmanın iyi bir şey olmadığını düşünebilir. Bunun bir düzeyi var ama tartışmak her zaman sorunları çözmenin ilk adımıdır. Çiftlerin karşı tarafı kırmamak ya da yanlış anlaşılma korkusundan sıyrılarak görüşlerini birbirleriyle paylaşmalarını tavsiye ediyorum.

Orhan Dünya | Psikolog

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir