Duygu Düzenlemesi; Bağlanma ve İlişkiler

Duygu Düzenlemesi; Bağlanma ve İlişkiler
İngilizce karşılığı Emotion Regulation olan Duygu Düzenlemesi; istemli ya da otomatik olarak uyum sağlayıcı davranışa hizmet eden duygusal deneyim ve dışavurumlardır. Düzenlenmiş duygular; kişinin çevresiyle ilişkilerini başlatmasına, sürdürmesine, değiştirmesine ya da yok etmesine hizmet eder. Hem sosyal ilişkilerimizde hem de özel ilişkilerimizde önemli bir yere sahiptir. Çünkü kendi duygularımızın farkında olmamız, düzenleyebilmemiz ve nasıl dışa vurd...