Süper Kadınlar

Süper Kadınlar
Süper Kadınlar Kadınlarda mükemmeliyetçilik nedir? Bu duruma süper kadın sendromu diyebilir miyiz? Kusursuz, mükemmel, eksiksiz, harika gibi kelimeler bile kadınların arzu ettiği mükemmel hali tarif etmeye yeterli olmayabilir. Kısaca mükemmeliyetçi kadını; “kusursuza ulaşma arzusunu yoğun olarak yaşayan, yaşamını buna göre düzenleyen, planlayan, şekillendiren kadın” olarak tarif edebiliriz. Bu çoğunlukla bir kişilik tipi olarak karşımıza çıkabi...