Empati Nedir?

Empati Nedir?
Empati Nedir? Empati, kişinin kendisini bir başkasının yerine koyarak o kişinin bilinci doğrultusunda bazı duygu ve düşünceleri hissetmesidir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde duygudaşlık olarak geçer. Kişiler arasında empati kavramı büyük önem taşır. Sosyal ilişkilerin daha sağlıklı ve verimli olması için bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde empati yapılır. Birey içinde bulunduğu toplumda birçok sebepten dolayı bilinçsiz olarak empati duygularını harekete ge...