Duygular, İletişim ve İlişkiler

Duyguları Tanımak Duygular, tutumların, algıların, duyumların ve inançların bir göstergesi olarak öğrenilen ya da öğretilen zihin ve beden tepkisidir. Duyguların öncelikli işlevi bireyin hayatta kalmasını ve aynı zamanda ihtiyaçlarını gidermede gerekli itici gücü sağlamaktır. İnsan davranışları hangi duygunun hissedildiğine bağlı olarak şekillenmektedir. Duygu bireyin yaşayacağı olumlu veya olumsuz durumlara karşı nasıl bir yüz ifadesi göstereceği ve nas...