Bağlanma Nedir?

Bağlanma, bebek ile anne gibi bebeğin muhtemel öncelikli bakıcısı olan kişi ile karşılıklı ve kalıcı duygusal bağ ile karakterize edilen önemli bir kavramdır. Ancak daha sonra, zaman geçtikçe diğer insanlarla bağlanma sağlanabilir. Farklı bağlanma kuramcılarına göre beslenme veya rahatlık ile ödüllendirme gibi farklı bağlanma yolları vardır. Yani, her şekilde bağlı olunması gereken bir şefkat ve yakınlık kaynağı olması gerekir. Ayrıca, bebekler insanlara güvenli veya kaygılı-kararsız, kaygılı-kaçınmacı gibi güvensiz bir şekilde bağlanabilirler.

Bağlanma Stilleri

Bağlanmanın sadece bebeğin mizacıyla değil, aynı zamanda özellikle ebeveynliğin kalitesiyle de ilişkili olduğunun vurgulanması önemlidir. Örneğin, ihmal, istismar veya aşırı kontrol içeren çocuk yetiştirme pratiği bebeklerde güvensiz bağlanmaya neden olur. Bu bağlanma stili de ileride davranışsal sorunların ortaya çıkmasına neden olduğu için güvensiz bağlanma olan bebeklerin yaşamlarının her döneminde çeşitli sorunlarla karşılaşacakları yaygın olarak bilinmektedir. Bu nedenle, en az bir bakıcıdan duyarlı bakım almak önemlidir.

Güvenli ve Güvensiz Bağlanma

Kochanska ve Kim’in (2013) belirttiğine göre; güvenli bağlanmaya sahip çocukların daha iyi okul uyumu, benlik saygısı ve akran yeterliliğine sahip olma ve içe kapanma davranışında daha düşük olma olasılığı daha yüksektir (s. 283).

Duygusal ihmal ve şiddet gibi deneyimler, yani erken dönemde kötü muamele, çocukların düzensiz bağlanma geliştirme riskini artırmaktadır (Carlson ve diğerleri, 2012, s. 623). Dahası, sadece duyarsızlık değil, aynı zamanda korkmuş ebeveyn davranışı da düzensiz bağlanmaya neden olabilir.

İpeknur Akbulut | Klinik Psikolog

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir