Carl Gustav Jung, Analitik Psikolojinin kurucusudur. Sigmund Freud ve Alfred Adler ile birlikte derinlik psikolojisinin üç büyük kurucusundan biridir (Maltby ve diğerleri, 2017).

Çocukluk Yılları

İsviçreli bir rahip babanın ve tutarsız davranışları olan bir annenin oğlu (Snowden, 2012) olan Carl Gustav Jung, 26 Temmuz 1875’te İsviçre Kesswill’de doğdu. Ailenin ilk çocuğu olan abisinin vefatının ardından ilk çocuk gibi büyüdü. Mutsuz bir ailede dünyaya gelen Carl Gustav Jung, yalnız ve içe dönük bir çocuktu. 4 yaşındayken Basel kentine taşındı. İlk kariyer tercihi arkeoloji olsa da sonrasında felsefeyle ilgilendi ve daha sonra tıp okudu. 24 yaşında psikiyatri ile ilgilenmeye karar verdi (Mehmedoğlu, 2013). Sigmund Freud’un Rüya Yorumu kitabını okuduktan sonra Freud ile yazışmaya başladı. 1907’de Viyana’da Sigmund Freud ile tanıştı ve 36 yaşında Uluslararası Psikanaliz Derneği’nin ilk başkanı oldu (Mehmedoğlu, 2013).

Seyahatlerin Etkileri

Birinci Dünya Savaşı’na tanık olan Carl Gustav Jung, savaştan sonra pek çok yeri gezdi; Afrika, Amerika ve Hindistan’daki kabileleri inceledi (Piskopos, 2014). Sanskritçe ve diğer birçok eski yazı dillerini okuyabilen Jung, aynı zamanda modern Avrupa dillerini de öğrendi ve çeşitli kültürlerle tanıştı. Jung’un birçok farklı kültürle etkileşimi, ona teorilerinde farklı bir bakış açısı kazandırmış ve psikoloji disiplinine büyük katkı sağlayacak yeni kavramlar üretmesine sebep olmuştur.

Çalışmaları

Çalışmalarında teoloji, eğitim, kültür olmak üzere çeşitli alanlarda çalışmalar yapmıştır. Pek çok alan, başta psikoloji olmak üzere Jung’un teorilerinden yararlanmıştır ve psikoloji alanında ortaya koyduğu yeni kavramlar psikoloji camiası tarafından geniş çapta kabul görmüş ve bu kavramlar yaygınlık kazanmıştır. Örneğin; İçe dönüklük, dışa dönüklük, gölge, arketip, kolektif bilinçdışı, anima, animus gibi kavramlar Carl Gustav Jung’a aittir ve insan psikolojisi üzerine yapılan birçok çalışmada bu kavramlara referans verilmektedir. Jung’un en değerli teorisi, insan zihni üzerine kurduğu teoridir. Bu kuramıyla insan zihnini bilinç, kişisel bilinçdışı ve kolektif bilinçdışı olarak üçe ayırır ve kolektif arketip kavramıyla psikoloji literatürüne yeni bir bakış açısı kazandırır.

Son Yılları

Verimli çalışmalarla dolu bir hayatın ardından Jung 1961 yılında 85 yaşında İsviçre’nin Zürih kentinde hayata veda eder (Bishop, 2014). Ürettiği kavramlar ve teoriler bu gün hala etkisini sürdürmekte ve bu kavram ve teoriler üzerine çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Feyza Betül Tunceroğlu | Psikolog

Referanslar

  • Bishop, P. (2014). Carl Jung. Reaktion Books, Limited.
  • Maltby, J., Day, L., & Macaskill, A. (2017). Personality, individual differences and intelligence (Fourth edition). Pearson.
  • Mehmedoğlu, A. U. (2013). C. G. Jung’un Tanrı Anlayışı. Toplum Bilimleri Dergisi.
  • Snowden, R. (2012). Kilit fikirler:Jung (2. b.). (K. Atakay, Çev.) İstanbul: Optimist Yayınları.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir