Psikoloji alt dallarından biri olan klinik psikoloji kişinin zihinsel, duygusal ve davranışsal durumlarını incelemekle görevlidir. Klinik psikolog, kişinin normalden uzaklaşması durumunda kişileri değerlendirme ve danışmanlık etmeyi amaçlamaktadır.

Klinik Psikolog Ünvanı

Psikoloji ya da PDR lisansından mezun olup klinik psikoloji yüksek lisans derecesini tamamlamış veya herhangi başka bir bölümden mezun olup hem yüksek lisans hem de doktorasını klinik psikoloji alanında tamamlamış kişiler klinik psikolog unvanı alır.

Klinik Psikolog ne iş yapar?

 • Terapi yaparak psikolojik destek sağlar.
 • Testler uygular ve yorumlar.
 • Gözlem yapar.
 • İlgili olduğu konu hakkında araştırmalar yapar.
 • Eğitimler verir.
 • Acil durum anlarında krize müdahale yapar.

İyi bir klinik psikologda olması gereken 8 temel özellik

 • Empati
 • İletişim Becerisi
 • Dinleme Becerisi
 • Soğukkanlılık
 • Akademik Yeterlilik
 • Açık Fikirli Olmak
 • Analitik Düşünme
 • Etik Kurallara ve Güven İlişkisine Bağlılık

İpeknur Akbulut | Klinik Psikolog

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir