31 Mayıs 1935’te İstanbul, Göztepe’de doğmuştur. 1954 yılında Bursa Kız Lisesi’nden, 1959 Şubat’ta İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1966’da Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümüne doktora öğrencisi olarak kabul edilen Tanör, 1969’da aynı bölüme asistan olarak atandı. 1975 Şubat’ta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin Psikoloji mezunları için açtığı doktora programına kabul edildi. 4 yıl çeşitli tıp dersleri alıp sınavlarını verdikten sonra, tez yazımı aşamasına geçerek 1981 Haziran’da doktora derecesini aldı. 1983’te İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji bölümünde önce gönüllü olarak ardından kadrolu çalışmalarına başladı.

Türkiye’nin İlk Nöropsikoloğu

İstanbul Tıp Fakültesi’nde Türkiye’nin ilk Klinik Nöropsikoloji Laboratuarını kurdu. Bu laboratuar önce nörologlar arasında, ardından psikayatristler ve beyin cerrahları arasında kabul edildi. Diğer şehirlerde de tanınarak bir çok üniversiteden psikologlar nöropsikolog olarak yetiştirilmek için yanına gelmeye başladı. Bu laboratuvar daha sonra Türkiye çapında bir okula dönüştü.

Kariyeri

Öget Öktem Tanör, 1993’te doçent, 2000’de profesör oldu. 2008 yılında arkadaşlarıyla birlikte Nöropsikoloji derneğini kurdu. Halen dernek başkanı olarak görevini sürdürmeye devam etmektedir.

Mimar Sinan Üniversitesi’nde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde, İstanbul Üniversitesi Pedagoji Fakültesi’nde, Haliç Üniversitesi’nde, Okan Üniversitesi’nde, İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde ve Kültür Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans dersleri vermiştir. 2002’de emekli olduktan sonra Bilim Üniversitesi’nde 2016 yılı Şubatına kadar ders vermiştir. O dönem aynı zamanda İÜ Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuarında ücretsiz hasta görmeyi, afazi rehabilitasyonu yapmayı, stajyer yetiştirmeyi ve diğer üniversitelerdeki derslerini de sürdürmüştür.

Türkiye’nin Tek Afazi Uzmanı

Öget Öktem Tanör, bu serüvene 15 yaşındayken ikisi de doktor olan anne ve babasına bilmeden bugünkü nöropsikoloji alanını merak edip sorular sormasıyla başlamıştır. Hukuk Fakültesindeyken anatomi, fizyoloji ve psikiyatri kitapları okumuştur. Hukuk bölümü 3. sınıfta İstanbul Tıp Fakültesi’nde psikiyatri ve nöroloji derslerine girmeye başlamıştır. Hukuk asistanı olarak gittiği New York’ta kendini geliştirme fırsatı bulmuştur. Ardından doktorasını Psikoloji’de yaparak 1969’da asistan olmasıyla birlikte kürsü kendi teklifiyle Fizyolojik Psikoloji dersi vermesini kabul etmiştir. Nöropsikoloji, nöropsikolojik değerlendirme, konuşma bozuklukları ve davranış nörolojisi ilgi alanlarıdır. Türkiye’nin tek afazi uzmanıdır.

Yayınları

Kitaplar

 • Tanör, Ö., Ö. Anksiyetenin Öğrenme ve Hafızaya Etkisi (Doktora Tezi) 1981, Güryay Matbaası, İstanbul.
 • Tanör, Ö., Ö. Davranışsal Nörofizyolojiye Giriş. 2006, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul. (Kitabın tekrar basımları sürekli yapılmakta; ders kitabı olduğu için sık sık tükenmektedir.)
 • Tanör, Ö., Ö. Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi (Öktem-SBST) El Kitabı. 2011, Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
  (Kitabın 2. Baskısı, 2016 yılında yapıldı.)

Kitap Bölümleri

 • Tanör, Ö., Ö. “Afazi Muayenesi”, ss.154-156; “Mental Durum Muayenesi” ss.156-161, in: Edip Aktin, Sara Bahar, Nörolojik Muayene ve Teşhiste Temel Bilgi, 1988, Filiz Kitapevi, İstanbul.
 • Tanör, Ö., Ö.”Afazi”, Bölüm VI ss.33-38; “Demans”, Bölüm VII ss.39-40, in: Nöroloji Ders Notları (İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri), 1991, Ak Basımevi, İstanbul.
 • Tanör, Ö., Ö. Gelişimsel Bir Öğrenme Güçlüğü (Gelişimsel Disleksi ).300-309 in: Ben Hasta Değilim. (ed.Aysel Ekşi).1999,Nobel Tıp Kitabevi,İstanbul.
 • Tanör, Ö., Ö. Demansların Nöropsikolojik Değerlendirilmesi. 67-81 in: Alzheimer ve Diğer Demanslar , (ed.Kaynak Selekler).2003,Güneş Kitabevi,Ankara.
 • Tanör, Ö., Ö. Alzheimer Hastalığının Erken, Orta ve İleri Dönemlerinde Genel Kognitif Profil. 101-111 in: Beyin ve Nöropsikoloji (eds. S.Karakaş, C. İrkeç, N. Yüksel). 2003, Çizgi Tıp Kitabevi, Ankara.
 • Tanör, Ö., Ö.: Nöropsikoloji Uygulamaları. 233-235 in: Beyin ve Nöropsikoloji (eds. S. Karakaş, C. İrkeç, N. Yüksel). 2003, Çizgi Tıp Kitabevi, Ankara.
 • Tanör, Ö., Ö. Klinik Nöropsikoloji Bakış Açısıyla. 115-132 in: Bilnot Bataryası El Kitabı (Sirel Karakaş). 2004, Dizayn Ofset, Ankara.
 • Tanör, Ö., Ö., Bahar S. Z., Aktin, E. “Afazi, Apraksi, Agnozi”. ss.85-92 in: Nöroloji. (Ed. Emre Öge). 2004, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
 • Tanör, Ö., Ö. “Afazi Muayenesi”. Ss.121-122 in: Nöroloji.. (Ed. Emre Öge). 2004, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
 • Tanör, Ö., Ö. “Mental Durum Muayenesi”. ss. 123-126 in:Nöroloji. (Ed. Emre Öge). 2004, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
 • Tanör, Ö., Ö. “Nöropsikoloji”. ss.168-177 in: Nöroloji. (Ed. Emre Öge). 2004, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
 • Tanör, Ö., Ö. Epilepside Nörokognisyon. 549-558 in: Epilepsi (eds. İ. Bora, S. N. Yeni, C. Gürses). 2008, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
 • Tanör, Ö., Ö. Afazi, Apraksi, Agnozi. 35-38 in: Güncel Nörolojik Tanı ve Tedavi (Çeviri Kitap; çev. ed. M. Emre), 2008; Güneş Tıp Kitapevi, Ankara.
 • Tanör, Ö., Ö. Sinirbilim Bakış Açısıyla Bellek, 787-810 in: Bir Arada-Das Zwischen-In Between (Festchrift für Önay Sözer Armağanı), 2013, yayıma hazırlayan:Sanem Yazıcıoğlu, Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Tanör, Ö., Ö. Aşkın Nörobiyolojik Temelleri. 2769-2774 in: Rona Aybay’a Armağan, 2014, Legal Hukuk Dergisi yay., 2. cilt.
 • Tanör, Ö., Ö. Nöropsikolojik Değerlendirme, 15-29 in: Davranış Nörolojisi (ed. Oğuz Tanrıdağ), 2016, Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Tanör, Ö., Ö. Sinirbilim Bakış Açısıyla Bellek, 97-105 in: Davranış Nörolojisi (ed. Oğuz Tanrıdağ), 2016, Nobel Tıp Kitabevleri.
 • Tanör, Ö., Ö. Multipl Sklerozda Bilişsel Bozukluk, 293-328 in: Davranış Bozuklukları ve Biliş (ed. Metehan Irak), 2016, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları.

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş özet, kitap/Abstract Book’ta özeti yayınlanmış çok sayıda bildirisi bulunmaktadır.

Begüm Gönen | Psikolog

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir