Klinik psikoloji, psikoloji biliminin alt dalıdır ve psikoloji üzerine eğitim almış kişilerin uzmanlaştığı alandır. Bu alanda eğitimini tamamlayan kişiler “klinik psikolog” unvanı alır.

Klinik Psikolog Görev Tanımı

Türkiye’de klinik psikolog görev tanımı 6 Nisan 2011’de TBMM’de kabul edilen, 26 Nisan 2011’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6225 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a eklenen ek madde 13 (a) fıkrasında tanımlanmıştır.

Bu kanuna göre; “klinik psikolog; psikoloji veya psikolojik danışma ve rehberlik lisans eğitimi üzerine klinik ortamlarda gerekli pratik uygulamaları içeren klinik psikoloji yüksek lisansı veya diğer lisans eğitimleri üzerine psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisansına ilaveten klinik psikoloji doktorası yapan sağlık meslek mensubudur.

Klinik psikolog, nesnel ve yansıtmalı ölçüm araçları, gözlem ve görüşme teknikleri kullanarak psikolojik değerlendirme ile uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan ve Sağlık Bakanlığının da uygun bulduğu durumlarda psikoterapi işlemleri yapar. Hastalık durumlarında ise ancak ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak psikoterapi uygulamalarını gerçekleştirir.

Psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuatına göre Sağlık Bakanlığınca uygun görülen psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve yeterliliğini belgelemiş psikologlar sertifika alanlarındaki tıbbi uygulamalarda görev alabilirler.

Uzman tabibin teşhis ve yönlendirmesiyle ya da bağımsız olarak yapılabilecek mesleki uygulamalar, bu bentteki prensipler çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmüyle klinik psikoloğun görev tanımı yapılmıştır.

Klinik Psikolog Olma Şartları

Şimdi klinik psikolog unvanı almak için üniversitelerin hangi bölümlerini okumak gerekir onlara bir daha bakalım. Yazının başında klinik psikolojinin, psikoloji biliminin alt dalı olduğunu ifade etmiştik. Bu yüzden klinik psikolog olmanın yolu üniversitelerin psikoloji veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik lisans programını tamamlamak. Ardından da klinik psikoloji yüksek lisans programını başarı ile bitirmek gerekir. Diğer bir yol ise lisansını psikoloji bölümü dışında tamamlayanlar içindir. Buna göre; diğer lisans bölümlerinden birini tamamlayıp klinik psikolog olmak istiyorsanız önce psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisans programını, ardından da klinik psikoloji doktora programını tamamlamalısınız.

Klinik Psikolog Unvanı Nasıl Alınır?

Klinik psikolog unvanı almanın birden fazla yolu vardır.

  • Üniversitelerin psikoloji veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünü tamamladıktan sonra klinik psikoloji yüksek lisans programını bitirerek,
  • Diğer lisans programlarından birini tamamladıktan sonra psikoloji veya klinik psikoloji yüksek lisans programına ilaveten klinik psikoloji doktora programını tamamlayarak,

klinik psikolog unvanı alınabilir. Bu unvana sahip kişiler klinik psikolog’tur.

Kaynaklar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir