Bilişsel-Davranışçı Terapi, bilişsel anlamda biyolojik faktörleri ve davranışçı anlamda sosyolojik faktörleri içeren bütüncül bir psikoterapi yaklaşım türüdür. Danışanın duygu, düşünce ve davranışları arasındaki ilişkiyi inceler.

Süreç nasıl işler?

Danışanın yaşadığı sorunlar, geçmişte edinmiş olduğu olumsuz ve akla yatkın olmayan düşünce, tutum ve davranışlardan kaynaklanır. ‘Şu anda’ yaşanılan problemlerin ‘geçmişte’ edinilen yanlış veya hatalı düşünce ve davranışları araştırılır. Danışan ve danışman interaktif bir şekilde çalışır. Danışanın durumu ile ilgili bir değerlendirme yapılır ve değiştirilmek istenen duygu, düşünce ve davranışlar saptanır. Yaşanılan sorunlara paralel olarak danışanda kaygı ve stresten kaynaklanan fiziksel etkiler belirlenir. Sorunun içeriği etraflıca anlaşıldıktan sonra danışan ve danışman, terapi sonunda ulaşılması gereken hedefleri birlikte belirler. Terapi süresince amaç, danışana eksik, yanlış,olumsuz veya hatalı olan tutum, davranış, duygu ve düşünceleri hakkında farkındalık kazandırarak, bunları olumlu ve doğru davranış ve düşüncelerle değiştirmektir. Böylelikle danışana hayat boyu sürecek ‘sorunla baş etme becerisi’ kazandırmak hedeflenir. Danışman, ilk seanslarda terapi sırasındaki uygulamaları, seanslar ilerledikçe ‘ev ödevi’ başlığı altında danışanın günlük yaşantısına uygulamasını ister ve her bir seansta aradaki değişim değerlendirilir.

Terapi ne kadar sürer?

Bilişsel-Davranışçı Terapi uygulamasında, danışanın problemleri 6-10 seans arası bir süreçte büyük oranda çözülür ve danışan ve danışmanın birlikte koymuş olduğu hedeflere ulaşılır. Ancak travmatik vakalar ve çözümlenmesi daha karmaşık olan vakalarda süreç birkaç ayı ve hatta bir yılı aşabilir.

Seans sıklığı ne kadardır?

Terapinin başlarında ilk seanslar genellikle haftada 1 gün olacak şekilde gerçekleştirilir. Daha sonra danışanın terapide edindiği uygulamaları, seans aralarında günlük hayatına uygulaması için seans araları açılarak önce 2 haftada bir, daha sonra 3 haftada bir olacak şekilde seanslar yapılır. Terapide istenilen noktaya gelindikten sonra 3., 6. ve 9. aylarda izleme seansları yapılır.

BDT kimlere uygulanabilir?

Bilişsel Davranışçı Terapi çocuklar, ergenler, yetişkin ve yaşlılar olmak üzere bütün yaş gruplarına uygulanabilir ve her yaş grubunda olumlu sonuçlar alınabilir.

BDT hangi bozukluklar için kullanılır?

 • Anksiyete bozuklukları
 • Depresyon
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Öfke kontrolü
 • Kişilik bozuklukları
 • Uyku problemleri
 • Duygusal ilişki problemleri
 • Cinsel istismar
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Bağımlılıklar
 • Ağrılar (baş, sırt vb)
 • Obsesif-Kompulsif davranış bozukluğu
 • Şizofreni
 • Bipolar bozukluk
 • Fobiler
 • Yeme bozuklukları
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Panik bozukluk

Burcu Güneş | Psikolog

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir