Atipik Otizm Nedir?

Atipik Otizm Nedir?
Bazı yönleriyle otizme benzeyen ancak Yaygın Gelişimsel Bozukluklar (YGB) spektrumundaki bozukluklardan biri altında sınıflandırılamayan bozukluğa verilen addır. Otizmden daha az şiddetlidir. Bazen otizmden oldukça uzak görünebilir. Sosyal ilişkiler normale yakın gibi durabilir. İletişim becerileri de kuvvetlidir ancak basmakalıp ve dezorganizedir. Dil becerileri ve sosyal beceriler toplumsal bütünleşme amacına yönelik olmaz. Takıntılar sıklıkla görülür ...