İstatistiklerle Çocuk

İstatistiklerle Çocuk
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun 21 Nisan 2017 tarihinde yayınladığı bültene göre çocuklar Türkiye nüfusunun %28,7'sini oluşturuyor. Geçmiş yıllara göre oldukça düşük olan çocuk nüfusu oranı 1945 yılında %48,5 idi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre çocuk nüfusun toplam il nüfusu içindeki oranının en yüksek olduğu il Şanlıurfa (%47) olurken, çocuk nüfus oranının en düşük olduğu il Tunceli (%17,6) oldu. Her iki çocuktan biri sezeryan i...