Enkoprezi

Enkoprezi
Enkoprezi (İng. Enkopresis) tıbbi bir nedene bağlı olmadan 4 yaşını geçmiş çocuğun istemli ya da istemsiz bir şekilde dışkısını tutamaması, kontrol edemeyerek uygunsuz bir yere veya üzerine yapması, bir yere sürmesi veya saklaması gibi belirtilerle kendini gösteren bozukluktur. Çocuğun ‘enkoprezi’ tanısını alabilmesi için dört yaşını doldurmuş ve en az 3 ay süreyle, ayda en az 1 kez kaka kaçırıyor olması gerekmektedir. Organik bir nedene bağlı olmayan ka...