Enkoprezi

Enkoprezi (İng. Enkopresis) tıbbi bir nedene bağlı olmadan 4 yaşını geçmiş çocuğun istemli ya da istemsiz bir şekilde dışkısını tutamaması, kontrol edemeyerek uygunsuz bir yere veya üzerine yapması, bir yere…