Oyun Terapisi Nedir?


Oyun terapisi, oyun odası içerisinde güvenli ve belirli sınırlar çerçevesinde çocuğa tercih ettiği oyun veya aktiviteyi sunarak isteklerini, korkularını, çatışmalarını ortaya koymasını sağlayan özel bir çalışma yöntemidir ve 3-12 yaş arasındaki çocuklar için uygundur.

Oyunlar çocuğun her yönden gelişmesini sağlar. Oyun sayesinde çocuklar hem dış dünyayı tanır, hem de sosyalleşme imkanı bulurlar. Oyun sayesinde arkadaşlar edinir ve var olan arkadaşlıklarını pekiştirirler. Yani kısaca oyun; çocukların hem fiziksel, hem zihinsel gelişimlerine en önemli katkıyı yapan olgulardan birisidir. Çocuklar kendilerini oyun sayesinde çok rahat bir şekilde ifade edebilirler. Oyun terapisi de çocukların kendilerini ifade edebilmeleri ve duygusal olarak gelişmeleri amacıyla uygulanmaktadır. Oyun terapisinde 3 temel yaklaşım vardır. Birincisi anne ve babanın da katılım sağladığı ‘Filial Terapi’dir. İkincisi yönlendirilmemiş yani ‘Non-Direktif Oyun Terapisi’ ve sonuncusu da ‘Çocuk Merkezli Bilişsel Davranışçı (Kognitif) Terapi’dir.

Oyun Terapisti

Oyun terapisti çocuk ile iletişim, etkileşim ve empati kurarak işe başlar. Sonrasında ise çocuğun kendisini anlaşılmış, bulunduğu ortamda kabul edilmiş hissetmesini sağlar. Oyun terapistinin esas görevi çocuğa rehberlik yapmaktır. Çocukta bulunan problemli ve uygunsuz davranışların yerine olumlu ve uygun davranışlar ikame etmesini sağlayarak, olumlu düşünce ve davranışların gelişmesine yardım eder.

Oyun Terapistlerinin Özellikleri

 • Oyun terapisti çocuğu olduğu gibi kabul etmelidir.
 • Çocukla ilişkileri sıcak ve samimi olmalıdır.
 • Çocuğun duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi için en uygun ortamı hazırlar.
 • Çocuğun dışa vurduğu düşünce ve duygularını samimiyetle dinler ve çocuğun içgörü kazanması için yardımcı olur.
 • Çocuğun kendi problemlerini çözmesi için zaman ve fırsat tanır. Çocuğu birey olarak kabul eder ve aldığı kararlara saygı ile yaklaşır.
 • Terapi süreci kesinlikle hızlandırılmaz. Terapi süreci zamanla gelişme gösterir.
 • Terapistin görevi çocuğu takip etmektir. Yönlendirmek değil.
 • Terapist terapinin devamı için gerekli sınırları belirler ve onu uygun davranır.

Oyun Terapisinde Sonuç Alma Süresi

Oyun terapisinde sonuç almak çocuğa ve çocuğun geçirdiği travmaya bağlı olsa da genel anlamda oyun terapisinden; bireysel terapilerde 4 hafta, grup terapilerinde ise 8 hafta gibi bir süre içerisinde sonuç alınabilmektedir.

Oyun Terapisinin Uygulanacağı Durumlar

 • Anne ve babası ayrılmış çocuk,
 • Anne ve babası tarafından terk edilmiş veya evlatlık olarak verilmiş çocuk,
 • Ailesinden şiddet gören çocuklara,
 • Okulda arkadaşlarından, üst sınıf öğrencilerinden zorbalık gören veya arkadaşlarına ve kendinden küçüklere zorbalık uygulayan çocuklara,
 • Aşırı kaygı ve korku yaşayan çocuklara,
 • Düzensiz ve kalitesiz uyku sorunu olan çocuklara,
 • Kardeşini kıskanan çocuklara,
 • Aile bireylerinden birisi ölmüş olan çocuklara,
 • Cinsel tacize uğramış çocuklara,
 • Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı yaşayan çocuklara,
 • Arkadaş edinemeyen çocuklara,
 • Ders çalışmayan çocuklara,
 • İçine kapanık ve sürekli olarak asık suratlı olan çocuklara,
 • Normal çocuk davranışları yerine uygunsuz davranışlar gösteren çocuklara uygulanabilir.

Oyun terapisi ile çocuklara özgüvenlerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca münferit olarak iş yapabilme, başkalarının hakkına saygı göstermeyi, sorumluluklarını yerine getirme ve sorumluluk almayı öğrenme, dikkatini belirli bir noktaya odaklayabilmeyi öğrenme, kendisini ifade edebilmeyi öğrenme, konuşma bozukluğu varsa düzeltmeyi öğrenme gibi yeteneklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Bir cevap yazın