(A)Normal

Normal-anormal ayırımının yapılması psikoloji alanında çalışan biz uzmanların sürekli karşısına çıkan bir durum. Özellikle son elli yıldır bu kavramlar tartışılmaya ve konuşulmaya başlandı. İnsan davranışlarının normalliği söz konusu olduğunda da…