Cinsel Kimlik

Cinsel Kimlik
Cinsel Kimlik Cinsiyetlerin toplumsal karşılıkları, bireylere nasıl ve ne şekilde davranacaklarına dair kararlarda bulunabilir. Ancak bu kararlar bireyler üzerinde çeşitli baskılara yol açabilir. Cinsiyetlerin toplumsal karşılıklara indirgenememesi sonucunda cinsel kimlik kavramı ortaya çıkmıştır. Bir birey kendisini istediği kimlikte tanımlayabilir ve buna kısaca o bireyin cinsel kimliği diyebiliriz. Cinsel kimlik, bireylerin genlerinden veya toplum/kü...