Gestalt Terapi

Gestalt terapi, bireylerin bütüncül varoluşunu anlamaya odaklanan hümanistik bir terapi yaklaşımıdır. 1940’lı yıllarda Fritz Perls, Laura Perls ve Paul Goodman tarafından geliştirilmiştir. “Gestalt” Almanca bir kelime olup “parçalara ayrılamayan bütün”…